Eeserveen

Op deze website vind je informatie over ons prachtige dorp Eeserveen. Eeserveen heeft zo’n 150 inwoners. Het ligt in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe.

Nieuws

 • Aanleg Breedband Borger-Odoorn in zicht!

  Begin november hebben alle huishoudens in het buitengebied van Borger-Odoorn een enveloppe in de bus gehad met daarin informatie betreffende het lidmaatschap van de Coöperatie Breedband Borger-Odoorn.
  Om aangesloten te worden op het glasvezelnet is lidmaatschap van de coöperatie en een keuze voor een van de aangesloten providers noodzakelijk.
  In totaal zijn 920 abonnementen nodig om met de aanleg te kunnen beginnen.

  Mocht u deel willen nemen meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan…!
  Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2019 worden gestart met de aanleg van het glasvezelnet.

 • Snel internet in buitengebied Borger-Odoorn

  Breaking news voor huishoudens in het buitengebied van Borger-Odoorn.
  De aanleg van de digitale snelweg komt snel dichterbij. Provincie Drenthe verstrekt een lening van 4.4 millioen euro aan de Coöperatie Breedband Borger-Odoorn,gemeente Borger-Odoorn verleent een subsidie van 200.000 euro en de RABO bank draagt nog eens 100.000 euro bij.
  Hiermee zijn de projectkosten gedekt om 1254 huishoudens te voorzien van snel internet.
  Wanneer 920 huishoudens een abonnement nemen gaat de schop de grond in. De kosten bedragen tussen de 13.50 en 15.00 euro per maand. Het contract loopt over minimaal 2 jaar.
  Huishoudens kunnen zich via internet aanmelden. Doe je dat niet, dan word je benaderd door een ambassadeur van de coöperatie die je alsnog probeert over de streep te trekken. In november begint de werving.
  De coöperatie denkt in het eerste kwartaal van 2019 al te beginnen met de aanleg van 184 km aan kabel voor snel internet.
                                                                                                                                                                                       (bron: DvhN)

 • data bijeenkomsten Vrouwenvereniging 2018/2019

  De data waarop de bijeenkomsten van de Vrouwenvereniging worden gehouden zijn:

  16 oktober 2018
  20 november 2018
  18 december 2018
  15 januari 2019
  12 februari 2019
  19 maart 2019
  16 april 2019

 • Stremming Middenweg

   

  Maandag 10 september 2018 wordt gestart met het verbeteren van de Middenweg, tussen de N34 in Exloo en de Brammershoopstraat in Eeserveen.

  Wat gaat er precies gebeuren?

  De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de betonstenen, het profileren van het zandbed en het aanbrengen van een betonverharding met uitwijkstroken.

  Het werk wordt uitgevoerd door de firma Hemmen uit Emmen en duurt in totaal 13 weken.

  Fasering

  Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Op maandag 10 september wordt begonnen aan het gedeelte tussen de Brammershoopstraat en Middenweg 3. Hierdoor is het gedeelte van de Middenweg afgesloten tussen de Brammershoopstraat en de Saksveldweg. Deze eerste fase neemt ongeveer 4 weken in beslag. Daarna wordt begonnen aan het resterende gedeelte van de Middenweg.

  Bewoners en perceelgebruikers van de Middenweg

  Woningen en percelen zijn gedurende langere tijd niet bereikbaar vanaf de Middenweg. Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

  Vragen

  Bij eventuele vragen of  problemen kunt u contact opnemen met de heer Marcel Bolk van de firma Hemmen U kunt hem tijdens kantooruren bereiken op 063-23523173.

   

 • Camping “Holmhoeve” geopend!!

  Na ruim 2 jaar van voorbereiden en bouwen is de nieuwe camping per 1 juli 2018 geopend.
  De camping beschikt over 22 ruime standplaatsen en een nieuw,modern sanitairgebouw.  Hierin bevinden zich een zestal ruime douches,toiletten en afwasgelegenheid.
  Ook aan met milieu is gedacht….er wordt geen gas gebruikt en voor de zuivering van het afvalwater is een rietveld aangelegd.
  De Holmhoeve is ook beschikbaar als vakantiewoning voor maximaal 6 personen.
  U vindt de Holmhoeve aan de Bosweg 1  7858 TA  te Eeserveen

 • Bistro “De Wilde Kers” weer open!!!

  Vanaf dinsdag 3 juli aanstaande bent U weer van harte welkom bij de bistro “De Wilde Kers”.
  Op maandag en vrijdag is de bistro gesloten,alle andere dagen is de bistro geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
  U vindt “De Wilde Kers” aan de Kanaalstraat 6 te Eeserveen.

 • Stortbuien met hagel in Eeserveen

  Stortbuien met hagel in Eeserveen

  Bron: rtvdrenthe.nl

  Voor het volledige bericht klik op onderstaande link:

  https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135114/Boeren-in-Eeserveen-vrezen-voor-schade-na-stortbui-met-hagel

 • Nieuwe afvalpas

  De gemeente heeft alle huishoudens in Borger-Odoorn een nieuwe afvalpas gestuurd.
  Deze pas kunt u gebruiken vanaf 9 mei 2018.
  De oude pas kunt u niet meer gebruiken en kunt u vernietigen.

 • AED/reanimatietraining 2018

  De AED/reanimatietraining 2018 is weer geweest. 
  In totaal 17 inwoners van Eeserveen hebben hier aan deelgenomen.
  Zie ook de foto’s op de fotopagina.

 • Oproep Gemeente Borger-Odoorn

   

  Wat vindt u van het verkeer in Borger-Odoorn?

  De gemeente Borger-Odoorn werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Daarin staat omschreven hoe wordt omgegaan met zaken als wegen, fietspaden, parkeren en verkeersveiligheid. De gemeente wil graag weten hoe u als verkeerdeelnemer over deze onderwerpen denkt.

  Laat het weten

  Misschien zijn er locaties in de gemeente die u onveilig vindt, of hebt u ideeën voor verbetering van een verkeerssituatie. Van 2 tot en met 20 april kunt u dat laten weten via www.borger-odoorn.nl/verkeer. Hier kunt u op de kaart een locatie aanwijzen en daar commentaar bij geven. U kunt uw input voor het verkeersbeleid ook per brief naar de gemeente sturen, onder vermelding van GVVP. De gemeente laat via haar website en rubriek in Week in Week uit weten wat er met de opbrengst is gedaan.

  Klankbordgroep

  Er is ook een klankbordgroep opgericht die de gemeente adviseert over het GVVP. In de klankbordgroep zijn de diverse dorpsverenigingen vertegenwoordigd. Zij denken mee over een aantal specifieke onderwerpen zoals wegencategorisering, fietsstructuur en landbouwverkeer.

   

 • Papiercontainer gebruiken????
   
   
  Voor het inzamelen van oud papier op zijn nieuwe camping is Toon Robben,in overleg met Plaatselijk Belang en Virol , van plan een 1100 liter rolcontainer aan te schaffen.
  Als er meer mensen in Eeserveen zijn die belangstelling hebben kunnen zij op www.kruizinga.nl terecht voor informatie en prijzen van de containers.
  Hierbij is het belangrijk dat de container geschikt is voor een DIN opname systeem anders kan Virol hem niet laden.
  Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend bij Toon Robben melden via toonendiana@kpnmail.nl . Hij zal dan een offerte aanvragen bij Kruizinga en aan de hand daarvan kan dan
  al dan niet tot aankoop worden overgegaan.
   
 • vertrouwd beeld verdwenen……

  Sinds kort is een vertrouwd beeld verdwenen uit Eeserveen…..
  Het grote aantal brievenbussen dat stond bij de ingang van de Ballerswal is weggehaald.
  Elk huis aan de Ballerswal heeft nu een brievenbus aan het pad staan,aan de rand van het perceel.

  Betekent wel meer werk voor de postbesteller,maar voor de bewoners scheelt het een aardig stukje lopen.

 • Huisnummerpaaltjes aan de Ballerswal

  Al enige tijd is er een nieuwe straat in Eeserveen: Ballerswal.
  Vroeger was het adres van de huizen aan de Ballerswal: “Brammershoopstraat 3 huisje nr……” ! Nu heeft ieder huis aan de Ballerswal een eigen adres met postcode. Na overleg met de gemeente en PostNL is het nu mogelijk om een brievenbus bij de woning te plaatsen, dus niet meer bij het begin van het pad, aangezien het pad dat door de Ballerswal loopt nu een openbare weg is.
  Door een van de bewoners is tevens actie ondernomen om bij de huizen een reflecterend huisnummer te plaatsen,zoals dit al bij de meeste huizen in Eeserveen het geval is. 

 • Verslag veiligheidsanalyse Eeserveen

  Plaatselijk Belang heeft aan de inwoners van Eeserveen de vraag gesteld of zij zich wel eens onveilig voelden in hun omgeving,en zo ja,waar dit is en wat daar de oorzaak van is. In onderstaand verslag naar de gemeente zijn de reacties  op deze vraag verwerkt.
   

   

  Aansluiting van de Middenweg op de Brammershoopstraat

  Door de hoge begroeiing op de hoeken van de Middenweg wordt het zicht op de Brammershoopstraat van het invoegend verkeer sterk belemmerd.
  De beplanting staat zowel in de berm als op particulier terrein.
   
   
   

  Voorrang geven aan van rechts komen verkeer op de Brammershoopstraat

  Dit probleem doet zich voor bij de aansluitingen van de Borger Zijtak,Kanaalstraat,Achterweg en Middenweg op de Brammershoopstraat. De wegaansluitingen zijn nauwelijks zichtbaar. Zeker wanneer het verkeer er te hard op aan rijdt en dit komt helaas maar al te vaak voor.
  Onderstaande situatie kwamen we tegen op de Schapendijk in de gemeente Coevorden,waar waarschijnlijk hetzelfde probleem zich voordeed. Misschien ook toe te passen op de Brammershoopstraat??

           

  Fietsers op de Brammershoopstraat

  Fietsers voelen zich zeer onveilig op de Brammershoopstraat. De auto’s en het lanbouwverkeer (de lanbouwvoertuigen worden steeds groter en rijden met een steeds hogere snelheid) rijden vlak langs de fietsers die geen enkele uitwijkmogelijkheid hebben.
   Een fietspad langs de Brammershoopstraat zou de oplossing van het probleem kunnen zijn. Maar ook zijn fietsstroken,aangegeven op het wegdek, al een stap in de goede richting.

  Verlichting

  Op de Brammershoopstraat vanaf de brug richting De Kiel ontbreekt verlichting. ook langs de Achterweg ontbreekt verlichting.Deze weg wordt ook gebruikt door fietsende scholieren.
  De aansluitingen van de zijwegen op de Brammershoopstraat zouden beter verlicht moeten zijn.

  Wegonderhoud

  In de tweede bocht van de Kanaalstraat richting Westdorp ligt de berm lager dan de weg. Dit geeft risico tot valpartijen.
  Het tweede gedeelte  van de Kanaalstraat (na de verbetering) , de Bosweg en de Middenweg bevatten nog veel hobbels en kuilen.

  Snelheid verkeer

  Dit blijft een punt waar veel over geklaagd wordt omdat men zich,zeker als fietser,zeer onveilig voelt op de weg.
  Met name de Brammershoopstraat wordt door veel weggebruikers gezien als een racebaan waar geen limieten gelden.

  Mei, 2017

 • Mandelanden

  Als dorp zijn we, samen met Westdorp, Ellertshaar, Eesergroen en Ees, nauw betrokken geweest bij de inrichting van de Mandelanden, het gebied tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. We hebben een ontzettend mooi gebied in onze achtertuin gekregen en hopen dat iedereen er van geniet en een keer wandelend, per fiets of te paard het gebied gaat ontdekken.
  Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben, het kan er erg drassig zijn.
  Veel plezier!