Eeserveen

Op deze website vind je informatie over ons prachtige dorp Eeserveen. Eeserveen heeft zo’n 150 inwoners. Het ligt in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe.

 • Nieuw in Eeserveen

  Dankzij de inzet van vrijwilligers en het dorpsbudget zijn de onderstaande zaken in Eeserveen gerealiseerd:

  Borden “Welkom in Eeserveen”.
  Bij alle invalswegen van Eeserveen is dit bord geplaatst, in totaal 7 stuks.

   

   

   

   

   

    Bank bij de sluis.

         Hier wordt binnenkoert nog een pick-nicktafel bijgeplaatst.                             

   

   

   

   

   

   

   

  Bank langs de Bosweg.

  Langs de Bosweg wordt ook nog een tweede bank geplaatst

 • Eeserveen Schoon

  Met dank aan 16 vrijwilligers is Eeserveen weer helemaal schoon! 
  Op Paaszaterdag is op alle wegen ,inclusief het natuurpad, alle zwerfvuil verwijderd.
  Het resultaat van wat is opgehaald ziet u op bijgaande foto.

  Na afloop was er voor alle deelnemers nog een heerlijke kop soep met stokbrood bij de “Wilde Kers”

 • Activiteiten KKB voorjaar 2022

  De laatste activiteit is alweer even geleden, en we zijn blij dat het weer kan.
  Graag tijdig opgeven in verband met organisatie, dit staat per activiteit beschreven.
  Deelname is alleen mogelijk voor leden van Plaatselijk Belang en hun gezinsleden.
  We hopen jullie te zien!!!!!

  De paashaas is al weer druk op zoek naar een plek waar hij
  zijn eieren kan verstoppen.
  Ook dit jaar zal hij er weer een plekje voor zoeken op de
  camping bij Okke en Sophia.
  Komen jullie dit jaar weer helpen zoeken?
  Wij vinden het leuk als je komt!

  Voor wie: Kinderen tot en met de basisschool
  Wanneer: Vrijdag 15 april
  Waar: Camping Brammershoop, Kanaalstraat 4
  Tijd: 10.00-12.00 uur
  Kosten: Geen
  Opgeven kan tot en met woensdag 13 april !!!
  Bij de bekende adressen en via: KKB-mail: kkb@eeserveen.info

   

  Op zondag 1 mei gaan we met elkaar een gezellige middag bowlen in
  Emmen.
  Er kan gekozen worden uit de volgende arrangementen:
   Arrangement 1: 2 uur bowlen
   Arrangement 2: 2 uur bowlen, nadien saté of schnitzelmenu, met friet en rauwkost
   Kinderarrangement: 2 uur bowlen, nadien patat, snack en een ijsje als toetje
  (kinderen tot 12 jaar)
  De arrangementen zijn exclusief drankjes.
   
   
  Wanneer: Zondag 1 mei
  Waar: Bowl&fun in Emmen
  Hoe laat: 15.00-17.00uur bowlen, aansluitend kan er gegeten worden, dit is niet verplicht
  Kosten: Arrangement 1: Gratis
  Arrangement 2: € 10,00 per persoon
  Kinderarrangement: € 2,50 per kind
  Bij opgave graag duidelijk aangeven welk arrangement je kiest!
  Opgeven kan tot en met zondag 3 april :
  Bij de bekende adressen en via KKB mail: kkb@eeserveen.info
   
   
  Van de eerste warme voorjaarszonnestralen
  hebben we in maart al kunnen genieten.
  Tijd om ook de eerste buitenactiviteit van dit
  seizoen te organiseren.
  We starten met een gezellige avond klootschieten,
  weer een fijne route door het bos.
  Onderweg zal er gezorgd worden voor een kopje
  koffie/thee met wat lekkers erbij.

  Wanneer: Donderdagavond 26 mei
  Hoe laat: 19.15uur verzamelen in de bocht
  Waar: In de bocht vlak bij het bos, fietsknooppunt 5
  Kosten: Geen
  We hopen er weer een gezellige, sportieve avond van te maken.
  Opgeven kan tot en met dinsdag 24 mei :
  Bij de bekende adressen en via KKB mail: kkb@eeserveen.info

 • Doortrappen Drenthe

  Fietsen is heerlijk! Door te fietsen blijven mensen langer gezond, zelfstandig en in contact met anderen. Doortrappen in Drenthe helpt, motiveert en inspireert om zo lang mogelijk en veilig te kunnen blijven fietsen. Zie voor meer informatie over Doortrappen Drenthe en de activiteiten: www.doortrappendrenthe.nl.

  De agenda voor dit voorjaar ziet er als volgt uit:

  Doortrappen in Drenthe
  Workshop Het Nieuwe Fietsen
  aanmelden: steunpuntnoord@vvn.nl
  20 april 10.00 – 12.30 uur De Ludinge Zuidlaren
  20 april 13.30 – 16.00 uur Ons Dorpshuis in Annen
  11 mei 12.30 – 15.00 uur De Hullen in Roden
  17 mei 13.00 – 15.30 uur De Veldkei in Havelte
  3 juni 09.30 – 12.00 uur Dorpshuis Nieuw Buinen
  16 juni 14.00 – 16.30 uur De Korenhof in Aalden
  Fietsclub
  aanmelden: doortrappen@fietsersbond.nl
  6 april 13.30 uur Dorpshuis Buddingehof in R’wold
  6 april 13.30 uur Dorpshuis Hart van Diever
  11 april 13.30 uur Boerhoorn in Rolde
  20 april 14.00 uur Paize fietsen Assen
  22 april 13.30 uur Grand Café Centraal in Tynaarlo
  11 mei 13.00 uur Sporthal De Zon in Klazienaveen
  Driewiel- en vierwielfietsontdekdag
  geen aanmelding nodig
  21 april 12.00 – 16.00 uur Sporthal Dwingeloo
  26 april 13.00 – 16.00 uur Flora Holland Eelde
  13 mei 12.00 – 16.00 uur Maasstee in Assen
  18 mei 14.00 – 18.00 uur Drenthehal in Beilen
  23 mei 12.00 – 16.00 uur Sporthal De Slenken in De Wijk

 • Ophaaldata oud papier

  De ophaaldata voor oud papier zijn in 2022:

  29-01-2022
  26-03-2022
  21-05-2022
  16-07-2022
  10-09-2022
  05-11-2022
  31-12-2022

 • Kerstverlichting weer geplaatst

  Woensdagmiddag  15 december heeft het bestuur van Plaatselijk Belang samen met Marcus Hendriks en Roelof Brakel  bij de sluis weer de jaarlijkse kerstverlichting aangebracht.
  van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de brugleuningen weer een fris wit uiterlijk te geven door alle groenaanslag te verwijderen.
  Komend voorjaar zullen de brugleuningen grondig worden aangepakt, dit is hard nodig gezien de vele beschadigingen en de afbladderende verflaag!

 • Wandelnetwerk Borger-Odoorn

   

  Vanaf heden is de kaart van het wandelnetwerk Borger-Odoorn verkrijgbaar !
  Deze kaart is o.a. te koop (€3,95) bij het Tourist Info Punt (TIP) en bij de Bruna in Borger.

 • Nieuwjaarsvisite 2022

  Wegens de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus hebben de besturen van Plaatselijk Belang en de Vrouwenvereniging besloten om de Nieuwjaarsvisite 2022 geen doorgang te laten vinden.
  Hopelijk komt er een gelegenheid waarin we in het voorjaar van 2022 elkaar weer probleemloos kunnen ontmoeten.

 • AED Herhalingscursus

  Helaas hebben wij moeten besluiten om ,gezien de ontwikkelingen rond het Coronavirus, de AED herhalingscursus die gehouden zou worden op de 11e en de 18e november 2021 niet door te laten gaan.
  Wij hopen dat de omstandigheden in het voorjaar van 2022 zodanig zijn dat we dan wederom een herhalingscursus kunnen organiseren.
  Tegen die tijd zullen wij u hierover berichten.
 • Nestkastjes Brammershoopstraat

  • Na monitoring van de 55 nestkastjes eind september 2021 is gebleken dat er 39 nestkastjes  bewoond zijn geweest. Dit is minder dan de 2 voorgaande jaren, het is waarschijnlijk te wijten aan het koude voorjaar.
   In 2 nestkastjes werden in totaal 3 dode jonge koolmezen aangetroffen.
   In de overige 37 nestkastjes werden nesten gevonden .
   In 3 nestkasten heeft een Ringmus gebroed en in 1 nestkast een Vliegenvanger, in de overige nestkastjes hebben de Koolmees en de Pimpelmees gebroed.

   Al met al een redelijk resultaat, of het ook van invloed is geweest op de aanwezigheid van de Eikenprocessierups valt moeilijk te zeggen. 
   Alle kastjes zijn nu schoongemaakt en voor zover nodig gerepareerd.
   Klaar voor het volgend voorjaar!

 • Uitslag enquete Dorpsbudget

  Er is in het voorjaar onder alle inwoners van Eeserveen een enquete gehouden met als onderwerp de besteding van een gedeelte van het dorpsbudget.

   

  De ingebrachte ideeën zijn:

  1. Een bankje extra bij de sluis, dit in verband met de toegenomen drukte op de fietsknooppuntenroute.
  2. Een bankje aan de Bosweg. 
  3. Een nieuw biljartlaken voor het biljart in de school.
  4. Een ooievaarsnest langs het kanaal.
  5. Snelheidsbeperkende maatregelen op de Brammershoopstraat.
  6. Bloeiende bermen.
  7. Borden bij de toegangswegen naar Eeserveen. Met de tekst: “Welkom in Eeserveen” en “Tot ziens in Eeserveen”
      (teksten als suggestie)

   

  Het bestuur van Plaatselijk Belang zal in de eerstvolgende bestuursvergadering de ideeën bespreken en indien nodig in overleg gaan met de gemeente.

 • Wandelnetwerk Borger-Odoorn

   

   

  Hierbij weer een update over het wandelnetwerk van Borger Odoorn.

  Op dit moment wordt er hard gewerkt in het veld om de laatste borden en palen te plaatsen. Het wandelnetwerk krijgt steeds meer vorm!
  Begin juli wordt bepaald waar de informatieborden worden geplaatst

  Mocht het nodig zijn, gaan we daarover nog in contact met grondeigenaren en naar aanleiding van die informatie kunnen we overgaan op het bestellen van de panelen.

  We willen natuurlijk graag dat het wandelnetwerk er netjes bij blijft liggen. Daarom is er bijvoorbeeld een webpagina, waar je kunt melden als er iets mist of als er iets niet duidelijk is aangegeven.  https://www.meldpuntroutes.nl/#/

   

 • Onderhoud bos bij visvijver

  In opdracht van de gemeente gaat Bosgroep Noord-Oost Nederland in de zomerperiode na het broedseizoen groot onderhoud uitvoeren in het bosperceel bij de visvijver, mits de weers- en terreinomstandigheden dit toelaten. Er wordt gedund waardoor de toekomstbomen meer ruimte krijgen en bodemvegetatie zich beter kan ontwikkelen. Met de maatregelen wordt een aantrekkelijker en waardevol bos gecreëerd voor mens, dier en plant. We gaan ook gevaarlijke situaties verhelpen door instabiele bomen te vellen en dode takken te verwijderen nabij wegen en paden. Tot slot worden grote vakken zieke/dode bomen verwijderd en opnieuw aangeplant met nieuwe boomsoorten. 

  Momenteel wordt het bosperceel geblest, dat betekent dat bomen die moeten worden geveld zijn
  gemarkeerd met een oranje streep. De werkzaamheden starten vanaf 15 juli . De werkzaamheden
  zijn nodig om een klimaatbestendig, voor de natuur waardevol, veilig en aantrekkelijk bos te
  ontwikkelen en te behouden. Indien er geen onderhoud wordt gepleegd ontstaat een bos met
  weinig natuurlijke variatie qua soortenrijkdom, geen gelaagdheid in opbouw, veel (gevaarlijk)
  dood hout en een eentonig beeld voor bezoekers.
  Op de bijgevoegde kaart staan de uit te voeren maatregelen benoemd. Deze maatregelen worden
  hieronder nader toegelicht.
  Hoogdunning
  In het perceel worden minder voorkomende boomsoorten als eerste vrijgesteld. Hiermee wordt
  het bos gemengder qua soorten en daardoor beter bestand tegen stormen, ziekten en plagen.
  Verder wordt verspreid over het perceel een deel van de bomen gekapt om de blijvende bomen
  meer licht te geven zodat deze tot een stevige boom kunnen uitgroeien. Daarnaast ontstaan er in
  een open kronendak meer ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge bomen, struiken en kruiden.
  Hoe groter de variatie, hoe aantrekkelijker het bos is voor dieren om te leven en voor recreanten
  om het bos te beleven.
  Kaalkap / nieuwe aanplant
  Dit bos bestaat grotendeels uit essen. Helaas zijn deze bomen aangetast door de essentaksterfte.
  De door deze schimmel aangetaste bomen sterven in korte tijd af. Ook de nog gezonde essen in
  de omgeving kunnen worden aangetast door deze besmettelijke schimmel.
  Om gevaarlijke situaties in en rondom het bosvak te voorkomen en een vitaal bos te creëren
  worden de essen gekapt. Naast essen zijn er ook vitale bomen zoals de eik, zoete kers en zwarte
  els aanwezig in het bosvak aanwezig, deze worden gespaard.
  Aankomend plantseizoen, in het najaar of voorjaar, wordt het perceel ingeplant met inheemse
  loofhoutsoorten als bijv. linde, iep, zwarte els en boomhazelaar. Deze soorten zijn relatief goed
  bestand tegen de effecten van klimaatverandering en hebben een positieve invloed op de
  ontwikkeling van de biodiversiteit.
  Overige werkzaamheden en aandachtspunten
  Nestbomen en bomen met holtes en spleten die gebruikt worden door vleermuizen en spechten
  blijven staan, mits de veiligheid niet in geding is. Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden wordt
  een inventarisatie uitgevoerd waarbij waardevolle flora en fauna in kaart wordt welke tijdens de
  werkzaamheden worden ontzien. Deze inventarisatie gebeurt conform de Gedragscode
  Bosbeheer zodat waardevolle soorten worden beschermd.
  Het vrijkomende hout zal op een centrale locatie naast de bosperceel worden gestapeld waarna
  het vervolgens zal worden afgevoerd naar de verwerkende industrie. Het vrijkomende hout wordt
  verzaagd tot FSC bouw- en constructiehout en het kwalitatief minderwaardige hout wordt
  afgevoerd naar fabrieken waar het wordt verwerkt tot osb- en mdf platen. Het beklimmen van
  deze stapels is in verband met rolgevaar niet toegestaan!
  De werkzaamheden worden uitgevoerd met oogstmachines. Tijdens de werkzaamheden kunnen
  de paden hierdoor tijdelijk minder toegankelijk zijn, wij proberen dit zoveel mogelijk te
  voorkomen en de doorlooptijd van de werkzaamheden te beperken. Na afloop van de
  werkzaamheden wordt eventuele schade aan paden weer hersteld.
  Tijdens de werkzaamheden vragen we u om niet in de buurt van de machines te komen. De
  machinist hoort en ziet u niet!!!!

 • Wandelnetwerk

  Het wandelnetwerk in de omgeving van Eeserveen vordert gestaag!
  Op veel plaatsen staan de vierkante zwarte palen die ons de weg wijzen over het wandelnetwerk.
  Het streven is om de wandelkaart die bij dit wandelnetwerk hoort voor het eind van dit jaar beschikbaar te hebben.
  In het Dagblad v/h Noorden stond dit weekend de eerste wandeling die loopt langs wandelknooppunten.  Deze wandeling start bij de tunnel onder de N34 bij Ees en volgt de volgende knooppunten: 23, 17, 18, 16, 35, 30, 28, 29, 20, 21, 22 en 23. De lengte van de wandeling bedraagt 11 km.
  Veel wandelplezier!!!

   

 • Subsidieregeling Groene burgerinitiatieven

  De provincie Drenthe moedigt inwoners van Drenthe aan om mee te helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Hiervoor kan sinds 1 januari gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe.
  Inwoners van Drenthe kunnen in 2021 een subsidie aanvragen uit een pot van totaal 20.000 euro voor maatregelen in het openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente).
  Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door een buurt- of dorpsvereniging. Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren. Op deze manier kun je elkaar ervan bewust maken dat alle kleine beetjes helpen.’
  Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers.
  Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar was in 2019 en 2020, kunnen ook inwoners hieraan weer een steentje bijdragen. Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan via de website van de Provincie Drenthe:   www.provincie.drenthe.nl
   

 • Aanpassing fiets-knooppuntenroute door Eeserveen

  De route via fietsknooppunten in door Eeserveen is gewijzigd. Knooppunt 05 is verplaatst van het brinkje aan de Brammershoopstraat bij de toegang naar het bos, naar de hoek Brammershoopstraat/Kanaalstraat bij de brug.
  Je wordt nu niet meer richting Eesergroen verwezen wanneer je uit het bos komt maar fietst nu rechtdoor en slaat bij het kanaal rechtsaf richting knooppunt 57 of rechtdoor richting knooppunt 59.
  Je fietst wanneer je knooppunt 57 volgt nu langs de Beeldentuin en bij het natuurpad langs de Wilde Kers. Volg je knooppunt 59 dan fiets je richting De Kiel.
  Het zal nu bij de brug wel wat drukker worden met fietsers die zich op het daar geplaatste routebord zullen willen oriënteren. 

 • Inzameling oude electrische apparaten

   Martijn Lambregts, woonachtig aan de Ballerswal te Eeserveen, zamelt tot en met 31 januari (oude) elektrische apparaten in.
  Deze kan hij ophalen of u kunt ze bij hem thuis afgeven.
  Graag van te voren even contact via 06-335 66166. (Whatsapp, sms, of telefoon)
  Apparaten als telefoon, laptop/pc, stofzuiger, oven, magnetron, boormachine, muziek spelers/boxen zijn van harte welkom, het is niet de bedoeling dat u grotere apparaten, zoals wasmachine’s, drogers, koelkasten, en vriezers, inlevert.
  Martijn zegt:
  De apparaten die worden ingeleverd proberen we te maken en geven we aan instellingen en gezinnen die deze kunnen gebruiken maar niet kunnen betalen.
  Wat we niet kunnen maken leveren we in bij de milieustraat.
   Gereedschappen om apparaten uit elkaar te halen en/of te repareren zijn bij mij  ook van harte welkom!
   
   
  ———————————————————
 • Goud voor vakantiewoning “Holmhoeve”

  De vakantiewoning “Holmhoeve”van de Fam. Robben te Eeserveen heeft in de categorie vakantiewoningen de Gouden Award in de wacht gesleept.
  Hierdoor mag de “Holmhoeve”zich een jaar lang “Heerlijkstehuisje 2019” noemen.

 • Mandelanden

  Als dorp zijn we, samen met Westdorp, Ellertshaar, Eesergroen en Ees, nauw betrokken geweest bij de inrichting van de Mandelanden, het gebied tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. We hebben een ontzettend mooi gebied in onze achtertuin gekregen en hopen dat iedereen er van geniet en een keer wandelend, per fiets of te paard het gebied gaat ontdekken.
  Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben, het kan er erg drassig zijn.
  Veel plezier!