Eeserveen

Op deze website vind je informatie over ons prachtige dorp Eeserveen. Eeserveen heeft zo’n 150 inwoners. Het ligt in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe.

Nieuws

 • Glasvezel definitief niet haalbaar vanuit coöperatie

  Stichting Breedband Borger-Odoorn praat verder met andere marktpartijen over alternatieve scenario’s

  De Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A. zou bij 920 contracten tot aanleg van een glasvezelnetwerk overgaan, maar heeft dat aantal niet gehaald. Ze zijn blijven steken op 880 aanmeldingen. Dat is te weinig voor aanleg vanuit de coöperatie. Daarom wordt de coöperatie ontbonden en pakt de stichting het project verder op.

  Coöperatie-scenario financieel niet haalbaar
  Het bestuur en de raad van commissarissen van de coöperatie hebben de financiële gevolgen van het tekort aan contracten zorgvuldig in kaart gebracht. De conclusie is dat de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn door de coöperatie niet verantwoord is. Daarom wordt de coöperatie ontbonden. 

  De coöperatie stopt, maar de stichting gaat verder
  Betekent het ontbinden van de coöperatie dat het glasvezelproject van de baan is en dat alle inspanningen voor niets zijn geweest? Nee, er wordt achter de schermen hard gewerkt om glasvezel te krijgen in ons gebied. Dat wordt niet meer gedaan door de coöperatie, maar door Stichting Breedband Borger-Odoorn. De stichting werkt aan een alternatief scenario. 

  Serieuze kandidaten voor alternatieve scenario’s
  Het bestuur van de stichting is sinds enkele weken in gesprek met andere partijen. Het doel is om via een alternatieve weg tot realisatie van een glasvezelnetwerk te komen. Het afgelopen jaar is het aanbod sterk veranderd en de interesse vanuit marktpartijen is serieus. We zijn dan ook positief gestemd! Onze uitgangspunten zijn dat het voor de klanten niet duurder mag worden en dat het resultaat tot nu toe behouden blijft. Verder willen we geen tijd verliezen ten opzichte van het oorspronkelijke plan.  

  Ontbinding van de coöperatie
  De rol van de coöperatie bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Borger-Odoorn is formeel uitgespeeld. De Ledenraad van de Coöperatie is hierover gisteravond geïnformeerd. Overeenkomstig artikel 29 en artikel 31 van de Statuten van de Coöperatie heeft het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Ledenraad voorgesteld tot ontbinding van de Coöperatie te besluiten. Dat voorstel ligt vanaf heden ter inzage bij het kantoor van de Coöperatie en staat op de agenda van de volgende Ledenraad op 13 maart 2019. 

 • Goud voor vakantiewoning “Holmhoeve”

  De vakantiewoning “Holmhoeve”van de Fam. Robben te Eeserveen heeft in de categorie vakantiewoningen de Gouden Award in de wacht gesleept.
  Hierdoor mag de “Holmhoeve”zich een jaar lang “Heerlijkstehuisje 2019” noemen.

 • Opening “De Wilde Kers”

  Vanaf dinsdag 2 april is “De Wilde Kers” weer geopend!!!!

 • AED en re-animatie training

  Plaatselijk Belang organiseert de herhalingscursus voor AED gebruik en reanimatie dit jaar op 2 avonden, nl. de dinsdagavonden 2 en 9 april a.s.

  Alhoewel deze training in de eerste plaats is bedoeld voor hen die al eerder een training volgden, is er dit jaar ook plek voor hen die deze training nog niet gevolgd hebben.

  De training wordt gehouden in de voormalige school aan de Brammershoopstraat.

  Aanvang 19.30 uur – einde ± 22.00 uur

  De Hr. Richard van Loon uit Schoonoord is ook dit jaar weer onze trainer.

  Het is belangrijk om jaarlijks de kennis omtrent het gebruik van de AED te toetsen aan de praktijk, deze training biedt ons daarvoor de mogelijkheid.

  LET OP!!!!!!!

  Bij opgave graag aangeven of u voorkeur heeft voor een datum, of dat u beide avonden beschikbaar bent. U hoort dan eind maart op welke avond u verwacht wordt.
  (Ook diegenen die al eerder de training volgden dienen zich opnieuw voor deze training aan te melden.)

  Aan de deelname aan deze training zijn voor leden van Plaatselijk Belang en inwoners van Eeserveen geen kosten verbonden.

  U kunt zich aanmelden via de mail:

  plaatselijkbelang@eeserveen.i

  Uiterlijke aanmelddatum zaterdag 23 maart

   

 • Nestkastjes langs de Brammershoopstraat
   
  Eeserveen gaat proberen mezen te lokken. De vogels eten namelijk de eikenprocessierups op. Met mezen wil het dorp de overlast veroorzakende rupsjes bestrijden.
  Aan de Brammershoopstraat komen vijftig kastjes te hangen.

  Succesvolle proef
  Een jaar geleden werden in Borger 53 nestkasten opgehangen, als test. Uiteindelijk bleek dat 49 van die kasten bezet waren in het broedseizoen.
  Plaatselijk Belang Eeserveen heeft gekeken naar deze eerste resultaten van het mezenkastenproject in Borger en gaat de methode nu ook toepassen in het eigen dorp. De nestkasten worden de komende tijd opgehangen. Dat doet Plaatselijk Belang samen met buurtbewoners. 

  Milieuvriendelijk
  Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn: “We zien dat buurtbewoners ook geïnteresseerd zijn in deze milieuvriendelijke beheersing van de eikenprocessierups. Daarom willen we de medewerking aan dit project stimuleren door ook andere buurtverenigingen de gelegenheid te bieden om mee te doen.”
  De gemeente stelt de nestkasten beschikbaar. Ze worden gemaakt door medewerkers van Cosis.
  Naast de vijftig nestkasten in Eeserveen hangt Borger-Odoorn nog eens 150 mezenkasten en 25 vleermuiskasten op in de rest van de gemeente.

  (bron: RTV Drenthe )
 • Nieuwjaarswandeling 2019

  Zondag 6 januari 2019 was weer de twee-jaarlijkse nieuwjaarswandeling.
  Na een kopje koffie of thee met natuurlijk kniepertjes namen de ruim 20 deelnemers plaats in de huifkar om naar het vertrekpunt te worden gebracht voor een frisse wandeling door het bos bij Eeserveen.
  De route voerde gedeeltelijk door het Schapenpark. Iedereen was het er mee eens dat dit toch wel een heel mooi stukje Drenthe is!!!
  De wandeling werd onderbroken voor een bekertje glühwein of chocolademelk en na terugkomst bij de school was er weer voor iedereen een kop snert met roggebrood en spek.

  Kijk naar de foto’s op de fotopagina

 • data bijeenkomsten Vrouwenvereniging 2018/2019

  De data waarop de bijeenkomsten van de Vrouwenvereniging worden gehouden zijn:

  16 oktober 2018
  20 november 2018
  18 december 2018
  15 januari 2019
  12 februari 2019
  19 maart 2019
  16 april 2019

 • Nieuwe afvalpas

  De gemeente heeft alle huishoudens in Borger-Odoorn een nieuwe afvalpas gestuurd.
  Deze pas kunt u gebruiken vanaf 9 mei 2018.
  De oude pas kunt u niet meer gebruiken en kunt u vernietigen.

 • Papiercontainer gebruiken????
   
   
  Voor het inzamelen van oud papier op zijn nieuwe camping is Toon Robben,in overleg met Plaatselijk Belang en Virol , van plan een 1100 liter rolcontainer aan te schaffen.
  Als er meer mensen in Eeserveen zijn die belangstelling hebben kunnen zij op www.kruizinga.nl terecht voor informatie en prijzen van de containers.
  Hierbij is het belangrijk dat de container geschikt is voor een DIN opname systeem anders kan Virol hem niet laden.
  Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend bij Toon Robben melden via toonendiana@kpnmail.nl . Hij zal dan een offerte aanvragen bij Kruizinga en aan de hand daarvan kan dan
  al dan niet tot aankoop worden overgegaan.
   
 • Verslag veiligheidsanalyse Eeserveen

  Plaatselijk Belang heeft aan de inwoners van Eeserveen de vraag gesteld of zij zich wel eens onveilig voelden in hun omgeving,en zo ja,waar dit is en wat daar de oorzaak van is. In onderstaand verslag naar de gemeente zijn de reacties  op deze vraag verwerkt.
   

   

  Aansluiting van de Middenweg op de Brammershoopstraat

  Door de hoge begroeiing op de hoeken van de Middenweg wordt het zicht op de Brammershoopstraat van het invoegend verkeer sterk belemmerd.
  De beplanting staat zowel in de berm als op particulier terrein.
   
   
   

  Voorrang geven aan van rechts komen verkeer op de Brammershoopstraat

  Dit probleem doet zich voor bij de aansluitingen van de Borger Zijtak,Kanaalstraat,Achterweg en Middenweg op de Brammershoopstraat. De wegaansluitingen zijn nauwelijks zichtbaar. Zeker wanneer het verkeer er te hard op aan rijdt en dit komt helaas maar al te vaak voor.
  Onderstaande situatie kwamen we tegen op de Schapendijk in de gemeente Coevorden,waar waarschijnlijk hetzelfde probleem zich voordeed. Misschien ook toe te passen op de Brammershoopstraat??

           

  Fietsers op de Brammershoopstraat

  Fietsers voelen zich zeer onveilig op de Brammershoopstraat. De auto’s en het lanbouwverkeer (de lanbouwvoertuigen worden steeds groter en rijden met een steeds hogere snelheid) rijden vlak langs de fietsers die geen enkele uitwijkmogelijkheid hebben.
   Een fietspad langs de Brammershoopstraat zou de oplossing van het probleem kunnen zijn. Maar ook zijn fietsstroken,aangegeven op het wegdek, al een stap in de goede richting.

  Verlichting

  Op de Brammershoopstraat vanaf de brug richting De Kiel ontbreekt verlichting. ook langs de Achterweg ontbreekt verlichting.Deze weg wordt ook gebruikt door fietsende scholieren.
  De aansluitingen van de zijwegen op de Brammershoopstraat zouden beter verlicht moeten zijn.

  Wegonderhoud

  In de tweede bocht van de Kanaalstraat richting Westdorp ligt de berm lager dan de weg. Dit geeft risico tot valpartijen.
  Het tweede gedeelte  van de Kanaalstraat (na de verbetering) , de Bosweg en de Middenweg bevatten nog veel hobbels en kuilen.

  Snelheid verkeer

  Dit blijft een punt waar veel over geklaagd wordt omdat men zich,zeker als fietser,zeer onveilig voelt op de weg.
  Met name de Brammershoopstraat wordt door veel weggebruikers gezien als een racebaan waar geen limieten gelden.

  Mei, 2017

 • Mandelanden

  Als dorp zijn we, samen met Westdorp, Ellertshaar, Eesergroen en Ees, nauw betrokken geweest bij de inrichting van de Mandelanden, het gebied tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. We hebben een ontzettend mooi gebied in onze achtertuin gekregen en hopen dat iedereen er van geniet en een keer wandelend, per fiets of te paard het gebied gaat ontdekken.
  Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben, het kan er erg drassig zijn.
  Veel plezier!