Eeserveen

Op deze website vind je informatie over ons prachtige dorp Eeserveen. Eeserveen heeft zo’n 150 inwoners. Het ligt in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe.

Nieuws

 • Nieuwjaarswandeling 2019

  Zondag 6 januari 2019 was weer de twee-jaarlijkse nieuwjaarswandeling.
  Na een kopje koffie of thee met natuurlijk kniepertjes namen de ruim 20 deelnemers plaats in de huifkar om naar het vertrekpunt te worden gebracht voor een frisse wandeling door het bos bij Eeserveen.
  De route voerde gedeeltelijk door het Schapenpark. Iedereen was het er mee eens dat dit toch wel een heel mooi stukje Drenthe is!!!
  De wandeling werd onderbroken voor een bekertje glühwein of chocolademelk en na terugkomst bij de school was er weer voor iedereen een kop snert met roggebrood en spek.

  Kijk naar de foto’s op de fotopagina

 • Theaterproductie “Pauperparadijs”

  De Theaterproductie die door “Het Pauperparadijs” gepland was voor 2019/2020 in het Schapenpark gaat niet door! Bij nader inzien voldoet de locatie in het Schapenpark niet aan de eisen die voor deze productie gelden.
  In een brief van het management aan o.a. Plaatselijk Belang wordt meegedeeld dat de organisatie in samenwerking met SBB een andere locatie in Drenthe zoekt.

   

 • BAJESBONJE in Ees

    De Rederijkerskamer Ees zal eind januari in de Eeserhof te Ees het stuk “Bajesbonje” spelen.
  De data waarop dit zal plaatsvinden zijn:
  Vrijdag      18 januari
  Zaterdag   19 januari
  Vrijdag     25 januari
  Zaterdag  26 januari
  Alle avonden is de aanvang om 20.00 uur.

  U kunt ook gebruikmaken van de combi theaterdiner/voorstelling.
  Donateurs :         €25,00
  Niet donateurs : €31,00 (diner +toegang voorstelling)
  In beide gevallen is dit inclusief een gereserveerde plaats.
  Aanvang diner tot uiterlijk 18.00 uur op de dag van de voorstelling.

  Menu:
                  Mosterdsoep
                           __

            Rollade met jachtsaus
                           of
  Biefstukpuntjes met rode wijnsaus
                           of
               Duetje van vis
                          __
      Panna Cotta  Cheese Chutney

  U kunt reserveren  bij Hotel Restaurant De Eeserhof ovv theaterdiner
  of bij
  Piet Doek tel.nr. 0599 235775 of 06 37331830

 • Aanleg Breedband Borger-Odoorn in zicht!

  Begin november hebben alle huishoudens in het buitengebied van Borger-Odoorn een enveloppe in de bus gehad met daarin informatie betreffende het lidmaatschap van de Coöperatie Breedband Borger-Odoorn.
  Om aangesloten te worden op het glasvezelnet is lidmaatschap van de coöperatie en een keuze voor een van de aangesloten providers noodzakelijk.
  In totaal zijn 920 abonnementen nodig om met de aanleg te kunnen beginnen.

  Mocht u deel willen nemen meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan…!
  Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2019 worden gestart met de aanleg van het glasvezelnet.

 • data bijeenkomsten Vrouwenvereniging 2018/2019

  De data waarop de bijeenkomsten van de Vrouwenvereniging worden gehouden zijn:

  16 oktober 2018
  20 november 2018
  18 december 2018
  15 januari 2019
  12 februari 2019
  19 maart 2019
  16 april 2019

 • Nieuwe afvalpas

  De gemeente heeft alle huishoudens in Borger-Odoorn een nieuwe afvalpas gestuurd.
  Deze pas kunt u gebruiken vanaf 9 mei 2018.
  De oude pas kunt u niet meer gebruiken en kunt u vernietigen.

 • AED/reanimatietraining 2018

  De AED/reanimatietraining 2018 is weer geweest. 
  In totaal 17 inwoners van Eeserveen hebben hier aan deelgenomen.
  Zie ook de foto’s op de fotopagina.

 • Papiercontainer gebruiken????
   
   
  Voor het inzamelen van oud papier op zijn nieuwe camping is Toon Robben,in overleg met Plaatselijk Belang en Virol , van plan een 1100 liter rolcontainer aan te schaffen.
  Als er meer mensen in Eeserveen zijn die belangstelling hebben kunnen zij op www.kruizinga.nl terecht voor informatie en prijzen van de containers.
  Hierbij is het belangrijk dat de container geschikt is voor een DIN opname systeem anders kan Virol hem niet laden.
  Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend bij Toon Robben melden via toonendiana@kpnmail.nl . Hij zal dan een offerte aanvragen bij Kruizinga en aan de hand daarvan kan dan
  al dan niet tot aankoop worden overgegaan.
   
 • Verslag veiligheidsanalyse Eeserveen

  Plaatselijk Belang heeft aan de inwoners van Eeserveen de vraag gesteld of zij zich wel eens onveilig voelden in hun omgeving,en zo ja,waar dit is en wat daar de oorzaak van is. In onderstaand verslag naar de gemeente zijn de reacties  op deze vraag verwerkt.
   

   

  Aansluiting van de Middenweg op de Brammershoopstraat

  Door de hoge begroeiing op de hoeken van de Middenweg wordt het zicht op de Brammershoopstraat van het invoegend verkeer sterk belemmerd.
  De beplanting staat zowel in de berm als op particulier terrein.
   
   
   

  Voorrang geven aan van rechts komen verkeer op de Brammershoopstraat

  Dit probleem doet zich voor bij de aansluitingen van de Borger Zijtak,Kanaalstraat,Achterweg en Middenweg op de Brammershoopstraat. De wegaansluitingen zijn nauwelijks zichtbaar. Zeker wanneer het verkeer er te hard op aan rijdt en dit komt helaas maar al te vaak voor.
  Onderstaande situatie kwamen we tegen op de Schapendijk in de gemeente Coevorden,waar waarschijnlijk hetzelfde probleem zich voordeed. Misschien ook toe te passen op de Brammershoopstraat??

           

  Fietsers op de Brammershoopstraat

  Fietsers voelen zich zeer onveilig op de Brammershoopstraat. De auto’s en het lanbouwverkeer (de lanbouwvoertuigen worden steeds groter en rijden met een steeds hogere snelheid) rijden vlak langs de fietsers die geen enkele uitwijkmogelijkheid hebben.
   Een fietspad langs de Brammershoopstraat zou de oplossing van het probleem kunnen zijn. Maar ook zijn fietsstroken,aangegeven op het wegdek, al een stap in de goede richting.

  Verlichting

  Op de Brammershoopstraat vanaf de brug richting De Kiel ontbreekt verlichting. ook langs de Achterweg ontbreekt verlichting.Deze weg wordt ook gebruikt door fietsende scholieren.
  De aansluitingen van de zijwegen op de Brammershoopstraat zouden beter verlicht moeten zijn.

  Wegonderhoud

  In de tweede bocht van de Kanaalstraat richting Westdorp ligt de berm lager dan de weg. Dit geeft risico tot valpartijen.
  Het tweede gedeelte  van de Kanaalstraat (na de verbetering) , de Bosweg en de Middenweg bevatten nog veel hobbels en kuilen.

  Snelheid verkeer

  Dit blijft een punt waar veel over geklaagd wordt omdat men zich,zeker als fietser,zeer onveilig voelt op de weg.
  Met name de Brammershoopstraat wordt door veel weggebruikers gezien als een racebaan waar geen limieten gelden.

  Mei, 2017

 • Mandelanden

  Als dorp zijn we, samen met Westdorp, Ellertshaar, Eesergroen en Ees, nauw betrokken geweest bij de inrichting van de Mandelanden, het gebied tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. We hebben een ontzettend mooi gebied in onze achtertuin gekregen en hopen dat iedereen er van geniet en een keer wandelend, per fiets of te paard het gebied gaat ontdekken.
  Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben, het kan er erg drassig zijn.
  Veel plezier!