Aanleg Breedband Borger-Odoorn in zicht!

Begin november hebben alle huishoudens in het buitengebied van Borger-Odoorn een enveloppe in de bus gehad met daarin informatie betreffende het lidmaatschap van de Coöperatie Breedband Borger-Odoorn.
Om aangesloten te worden op het glasvezelnet is lidmaatschap van de coöperatie en een keuze voor een van de aangesloten providers noodzakelijk.
In totaal zijn 920 abonnementen nodig om met de aanleg te kunnen beginnen.

Mocht u deel willen nemen meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan…!
Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2019 worden gestart met de aanleg van het glasvezelnet.