Subsidieregeling Groene burgerinitiatieven

De provincie Drenthe moedigt inwoners van Drenthe aan om mee te helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Hiervoor kan sinds 1 januari gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe.
Inwoners van Drenthe kunnen in 2021 een subsidie aanvragen uit een pot van totaal 20.000 euro voor maatregelen in het openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente).
Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door een buurt- of dorpsvereniging. Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren. Op deze manier kun je elkaar ervan bewust maken dat alle kleine beetjes helpen.’
Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers.
Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar was in 2019 en 2020, kunnen ook inwoners hieraan weer een steentje bijdragen. Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan via de website van de Provincie Drenthe:   www.provincie.drenthe.nl
 

Online contact met Andes

Tijdens de corona-crisis zijn veel ontmoetingsmomenten stil komen te liggen.
Daarom organiseert Welzijnsorganisatie Andes, in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn, voor alle inwoners van Borger-Odoorn online inlogmomenten om met elkaar in gesprek te gaan op 16 & 17 december.
Om de groepen niet te groot te maken, hebben we de gemeente verdeeld in vier gebieden
Per gebied organiseren we een inlogmoment:
16 december om 10.00 uur Nieuw-Buinen e.o.
16 december om 15.00 uur Borger e.o.  (hieronder valt ook Eeserveen)
17 december om 10.00 uur Odoorn e.o.
17 december om 15.00 uur Valthermond e.o.
Aanmelden kan via onze website. Zodra we uw aanmelding ontvangen, ontvangt u meer
informatie over het videobelprogramma en hoe u kunt deelnemen aan het inlogmoment. Op
10 december organiseren we om 10.00 uur een testmoment zodat u uw apparatuur kunt
testen en we tijd hebben om eventueel hulp te organiseren zodat u deel kunt nemen.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Andes via 0591 – 58 5554 of info@andesborgerodoorn.nl.

Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder ‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.

Wandelnetwerk in Borger-Odoorn

Iedereen kent wel het fietsknooppunten netwerk. Handig om zo langs knooppunten je weg te vinden naar de mooiste plekjes en ze leiden je ook nog eens langs tal van bezienswaardigheden en horecabedrijven.
In veel gebieden in Nederland bestaat ook een wandelnetwerk! Via de wandelknooppunten kan je zelf je wandelroute samenstellen.

Recreatieschap Drenthe is al enige tijd bezig om ook in onze gemeente een wandelnetwerk aan te leggen.
De voorbereidingen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. De routes zijn vastgelegd en op dit moment is men bezig om de routes zichtbaar te maken langs de wegen en paden.
De eerste paal in Borger – Odoorn is geplaatst.  De zogenaamde knooppuntpalen, (dikke palen) met op dit moment daarop alleen een geel bordje met de tekst: Hier wordt gewerkt aan een wandelnetwerk. De borden met de knooppunten zijn er namelijk nog niet – omdat nog niet het hele netwerk is opgenomen.
En de zogenaamde tracepalen, met daarop een klein bordje met daarop een bruine pijl, deze wijzen je straks van knooppunt naar knooppunt.
Mocht je dus onderweg iets zien en je denkt… het is niet compleet, dan heb je goed gekeken! Nog even geduld… werk in uitvoering!

Je kunt hier klikken om te zien hoe het wandelnetwerk in onze gemeente er uit gaat zien

Nestkasten langs de Brammershoopstraat

Begin september is er weer onderhoud geweest van de nestkastjes langs de Brammershoopstraat.
Er is geïnventariseerd of ze bewoond zijn geweest, door welke soort vogel dit is gebeurd en de kastjes zijn tevens schoongemaakt.
Jammer is het dat 7 kastjes zodanig vernield zijn door  de grote Bonte Specht dat de voorzijde vernieuwd moet worden. 
Van de 55 nestkastjes zijn er 48 bewoond geweest!!! Een prachtig resultaat. De meeste kastjes werden bewoond door Koolmees en Pimpelmees. 3 Kastjes zijn bewoond geweest door de Bonte Vliegenvanger. 
Tijdens de inspectieronde bleek dat er nog op diverse plaatsen resten van nesten van de eikenprocessierups aanwezig waren,in één kastje werd een aantal poppen van deze vlinder aangetroffen.
Of de aanwezigheid van de nestkastjes van invloed is geweest op het aantal nesten van de Eikenprocessierups is moeilijk vast te stellen. De gemeente heeft buiten de bebouwde kom niets gedaan aan de bestrijding van deze rups,dus ook de nesten niet geïnventariseerd. Jammer!! Hopelijk volgend jaar beter.

 

Uitstel activiteiten KBB wegens Corona

Normaal gesproken zou rond deze tijd de jaarlijkse BBQ gehouden worden. De KKB heeft besloten deze activiteit uit te stellen,omdat het lastig is om bij deze en andere activiteiten de 1.5 mtr. maatregel te handhaven. Ook het klootschieten zal geen doorgang vinden omdat bij dit spel materiaal door verschillende personen wordt aangeraakt.
De KKB zou heel graag deze en andere activiteiten willen organiseren maar heeft uit veiligheidsoogpunt besloten om de activiteiten uit te stellen totdat de situatie zo is dat we weer veilig bij elkaar kunnen komen.
De KKB hoopt dat dan iedereen gezond weer aan deze activiteiten kan deelnemen.

Aanpassing fiets-knooppuntenroute door Eeserveen

De route via fietsknooppunten in door Eeserveen is gewijzigd. Knooppunt 05 is verplaatst van het brinkje aan de Brammershoopstraat bij de toegang naar het bos, naar de hoek Brammershoopstraat/Kanaalstraat bij de brug.
Je wordt nu niet meer richting Eesergroen verwezen wanneer je uit het bos komt maar fietst nu rechtdoor en slaat bij het kanaal rechtsaf richting knooppunt 57 of rechtdoor richting knooppunt 59.
Je fietst wanneer je knooppunt 57 volgt nu langs de Beeldentuin en bij het natuurpad langs de Wilde Kers. Volg je knooppunt 59 dan fiets je richting De Kiel.
Het zal nu bij de brug wel wat drukker worden met fietsers die zich op het daar geplaatste routebord zullen willen oriënteren. 

Burenhulp Eeserveen

In deze vreemde en bijzondere tijd willen we graag wat extra op elkaar letten.

Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In Eeserveen is een tijdelijk: “Burenhulp Eeserveen” opgericht.

“Burenhulp Eeserveen” en Plaatselijk Belang Brammershoop openen gezamenlijk een telefoonnummer voor alle inwoners van Eeserveen die even hulp nodig hebben. Dit nummer is 06- 44 55 45 98

Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het halen van boodschappen of medicijnen, of andere benodigdheden.

Er zijn supermarkten die al aanbieden om boodschappen gratis thuis te bezorgen als U via internet bestelt, maar we verwachten hier ook toenemende drukte. Daarbij zijn er misschien mensen die niet via internet willen/ kunnen bestellen.

Bent U of iemand binnen uw gezin ziek óf wilt U op dit moment liever niet zelf op pad omdat U bang bent om ziek te worden…

Bel dan gerust: Burenhulp Eeserveen   06- 44 55 45 98

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vast Team dat de telefoon opneemt als u belt. Het Team bestaat uit: Conny, Rezy, Dineke en Nina.

Wij zijn herkenbaar aan dit logo:

Boodschappen/ benodigdheden worden in overleg bezorgd en er is mogelijkheid om direct af te rekenen (pinautomaat) liefst contactloos.

Voor mensen die niet kunnen pinnen zoeken we een passende oplossing.

Wij hopen natuurlijk met z’n allen dat het coronavirus aan ons voorbij gaat en deze “Burenhulp Eeserveen” helemaal niet nodig was geweest, maar totdat het voorbij is proberen we U te helpen waar we kunnen.

(Wilt u juist hulp bieden als wij dat eventueel nodig hebben dan kunt U dat ook doorgeven op het telefoonnummer via de app, sms )

Team “Burenhulp Eeserveen”
Bestuur Plaatselijk Belang Brammershoop

Informatie over thuisbezorgen van levensmiddelen in onze gemeente

Onderstaande informatie kregen wij door van de gemeente Borger-Odoorn.
Indien nodig zal deze worden aangepast aan de actualiteit.

– Coop Odoorn (0591-512293)
Bezorgt ivm de corona nu de hele dag en rekent geen bezorgkosten.
– Drogisterij Elly (0591-512215)
Bezorgt op afspraak.
– Drogisterij Sima (0591-514769)
In uiterste gevallen kan dat, maar er wordt doorgaans verwezen naar eigen zorgkader.
Bakker Joost Odoorn (0591-580280)
Bezorgt. Binnen het dorp geen bezorgkosten
Bakker Kuipers Valthe (0591-512247)
Bezorgt en rekent geen bezorgkosten in Valthe.
Puur ambacht Exloo (0591-221406)
Bezorgt en rekent geen bezorgkosten in Exloo.
Schutrups Klijndijk (06-53995417)
Heeft een route: -Maandag, Klijndijk/Odoorn/Valthe
-Dinsdag, Valthermond (voorste)/Exloërkijl/Valthe
-Vrijdag, Exloo/Valthermond (achter)
Daarnaast kan er online besteld worden, waarbij de bestelling liefst 2 dagen van te voren
gedaan wordt.
Spar Exloo (0591-549082)
Bezorgt ivm de corona nu de hele dag en rekent geen bezorgkosten. Heeft nu ook online
mogelijkheid en verschillende betaalmogelijkheden.
Van Klinken Valthermond (0599-661328)
Bezorgt. Bestellingen via site of door te bellen.
Attent A.Drent tweede-  Exloërmond (0599-671896)

Heeft geen online bestelmogelijkheid. Op vrijdag kan er altijd bezorgd worden en op andere
dagen in overleg.
Bakker Oale Ambacht Borger (0599-234546)
Bezorgt. 1 dag van te voren bestellen.
Puur Ambacht Borger (0599-236942)
Bezorgt. 1 dag van te voren bestellen.
Boni Borger (0599-236942)
Kan NIET bezorgen ivm het ontbreken van middelen. Kan goederen wel gereed zetten.
AH Borger (0599-234443)  Speciaal winkeluur voor 70 plussers van 07.00 uur tot 08.00 uur.
Gaat NIET bezorgen
Aldi Borger en Nw-Buinen (0529-459300)
Gaat NIET bezorgen
Kruitvat Borger (0318-798000)
Bezorgt.
Etos Borger (0599-235576) Erik Wichertjes (06-51234084)
Gaat niet bezorgen, maar wil wel meewerken aan afhalen buiten bij de winkel.
Bakkerij Eerkens Nw-Buinen (0599-615451)
Bezorgt. 1 dag van te voren bestellen, met bezorgkosten.
De Ieme Natuurvoeding Borger (0599-236124)
Bezorgt. Binnen Borger rekent men per bestelling 2,50 euro aan bezorgkosten. Buiten Borger rekent men 5,00 euro aan bezorgkosten.
Bestellingen bij voorkeur per mail: www.ieme@iemeborger.nl

HartslagNu

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben ook invloed op de geplande activiteiten van Hartveilig Borger-Odoorn. De geplande reanimatiecursussen en bijeenkomst voor de dorpen op 25 maart worden dan ook naar een later moment verplaatst.

Vanuit HartslagNu ontvingen we onderstaand bericht met betrekking tot de inzet van burgerhulpverleners:

In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:
Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is.
Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s.

Een huis is in quarantaine, wat nu?
De adressen van personen waarvan bekend is dat zij in quarantaine zijn, zijn bekend bij de meldkamers. Zodra er een reanimatiemelding is op zo’n adres, wordt deze melding geannuleerd door de meldkamercentralist en bekend gemaakt bij HartslagNu.

HartslagNu zal alert en proactief handelen door bij (overige) verdachte situaties gepaste maatregelen te nemen in overleg met de gealarmeerde burgerhulpverleners.

Met hartelijke groet en blijf gezond!
Hartveilig Borger-Odoorn