Klootschieten

Op donderdag 2 mei organiseert de KKB weer een gezellige avond klootschieten.
Onderweg zal er weer gezorgd worden voor een kopje koffie/thee met wat lekkers er bij.
Aanvang:  19.00 uur.
Waar:        In de bocht van de Brammershoopstraat,vlak voor het bos bij fietsknooppunt 5.
Kosten:     Geen.

Opgeven t/m  woensdag 1 mei via KKB@eeserveen.info of bij  Sophia, Dineke en Wendy.

Bestuurswisseling Plaatselijk Belang

Tijdens de jaarvergadering 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Na 17 jaar bestuurslidmaatschap nam Marcus Hendriks afscheid. voorzitter Bart Boxen dankte Marcus voor zijn grote inzet al die jaren. Hij overhandigde hem als blijk van waardering een boek over boerderijen in Nederland. 
Marcus zei in zijn dankwoord o.a. dat,mocht het nodig zijn, Plaatselijk Belang altijd op hem kon rekenen.

Henk Brunnekreeft heeft de vrijgekomen plek in het bestuur ingenomen,hij gaat de functie van penningmeester vervullen

Open dagen HARWI keramiektuin/galerie

Tijdens de Paasdagen is het Open dag bij Harwi Keramiektuin/galerie

Zondag 20  april ’19 Open Dag Harwi 12:00 tot 17:00 uur

Maandag 21 april ’19 Open Dag Harwi 12:00 tot 17:00 uur

Tijdens de Pinksterdagen organiseert Harwi weer de jaarlijkse kunstmarkt:

Zondag 9 juni 2019 Kunstmarkt Harwi 11:00 tot 17:00 uur

Maandag 10 juni 2019 Kunstmarkt Harwi 11:00 tot 17:00 uur

U bent bij beide evenementen welkom aan de

Kanaalstraat 9  te Eeserveen.

Nieuws van Breedband Borger-Odoorn

We hebben een positief bericht voor u over het glasvezelproject. Stichting Breedband Borger-Odoorn heeft namelijk overeenstemming bereikt met DRGI/Digitale Stad voor de realisatie en exploitatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn. We zijn erg blij met de samenwerking met deze sterke marktpartij. De komende weken start DRGI/Digitale Stad met het glasvezelproject.

Uw huidige contract vervalt
Zoals u in onze eerdere communicatie heeft kunnen lezen, is coöperatie Breedband Borger-Odoorn ontbonden. Daardoor vervallen de overeenkomsten die u gesloten heeft met de coöperatie en de provider.
 
Even opnieuw aanmelden dus
Als u een aansluiting wilt op het glasvezelnetwerk dat door DRGI/Digitale Stad wordt aangelegd, moet u zich wel even opnieuw aanmelden. Dat is misschien wat gedoe, maar het is juridisch noodzakelijk. We beloven dat we het zo gemakkelijk mogelijk maken voor u. In eerste instantie hoeft u alleen maar aan te geven of u aangesloten wilt worden. De keuze voor de provider en het pakket maakt u later.
 
Een veel breder aanbod
DRGI/Digitale Stad biedt een zeer breed aanbod aan providers. Er zijn veel meer mogelijkheden dan in de oorspronkelijke opzet. U kunt via DRGI/Digitale Stad ook kiezen voor de grote Nederlandse providers en gebruikmaken van alle landelijke aanbiedingen.
 
Het prijsniveau blijft gelijk
Uw abonnement en provider kiest u bij DRGI/Digitale Stad pas in een later stadium. We willen eerst graag weten of u aangesloten wilt worden. Het prijsniveau van de abonnementen is vergelijkbaar met de prijzen uit het oorspronkelijke plan. We hebben onder aan dit bericht een aantal prijzen voor u op een rijtje gezet. Zo krijgt u alvast een beeld van de kosten.
 
Hoe gaan wij u helpen?
Tussen 6 en 11 mei 2019 ontvangt u een informatiepakket in de brievenbus. Daarin vindt u alles wat u moet weten over het nieuwe aanbod. Tegen die tijd kunt u alle informatie ook vinden op de website. U ontvangt verder ook een uitnodiging voor informatieavonden, waar wij samen met DRGI/Digitale Stad uw vragen zullen beantwoorden en u ter plekke helpen met uw inschrijving.
 
Bij 820 inschrijvingen gaat de schop in de grond
DRGI/Digitale Stad start met de aanleg als er 820 inschrijvingen zijn (55%). Wij zijn tijdens onze campagne blijven steken op 880 contracten. Dus, als iedereen zich opnieuw aanmeldt, kan er snel gestart worden. Gezien het aantrekkelijke aanbod hebben wij er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Het doel is om alle aansluitingen in het tweede kwartaal van 2020 gereed te hebben.
 
Wilt u zich direct inschrijven?
U kunt zich nu al inschrijven voor glasvezel bij DRGI/Digitale Stad.
Ga daarvoor naar www.digitale-stad.nl/borger-odoorn
 
Meer weten?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
We zijn bereikbaar via info@breedbandborger-odoorn.nl
 
Met vriendelijke groeten,
 
Namens Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A. in liquidatie
en Stichting Breedband Borger-Odoorn
 
Sjaak Janson 
 

 

Indicatie maandelijkse kosten (april 2019)
U kunt bij DRGI/Digitale Stad kiezen uit een breed aanbod. Hieronder vindt u voorbeelden van het prijsniveau van eenvoudige en uitgebreide pakketten. 

Alleen internet: 
€ 32,50 (50/50 Mbps) 
€ 68,- (500/500 Mbps)

Internet en vaste telefoon: 
€ 48,- (1000/1000 Mbps & onbeperkt naar vast/mobiel) 
€ 71,- (500/5000 Mbps & onbeperkt naar vast/mobiel)

Internet en televisie: 
€ 47,50 (50/50 Mbps & 81 zenders – 34 HD)
€ 83,50 (500/500 Mbps & 110 zenders – 41 HD)

Internet, televisie en vaste telefoon:
€ 50,00 (50/50 Mbps & 81 zenders – 34 HD & bellen/minuut) 
€ 120,- (500/5000 Mbps & onbeperkt naar vast/mobiel & alle televisiepakketten)

Daarnaast betaalt u maandelijks € 11,00 voor uw glasvezelaansluiting als u diensten afneemt (vastrechtabonnement). U kunt er ook voor kiezen om deze kosten eenmalig af te kopen.

Bron: Nieuwsbrief van Breedband Borger-Odoorn.

Re-animatie en AED training 2019

De re-animatie en AED training is weer gehouden.
In totaal 19 inwoners van Eeserveen hebben dit jaar het certificaat uitgereikt gekregen en kunnen zonodig assistentie verlenen . Bij de school is een nieuwe AED geplaatst. Deze AED is vol-automatisch wat het gebruik ervan nog eenvoudiger maakt.

Bekijk de foto’s die gemaakt zijn op dinsdag 2 april! Wendy bedankt!!!

http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/AED-training-2019

Opschoondag Eeserveen 2019

Zaterdag 6 april 2019:

Mooi weer…
12 enthousiaste inwoners… 
2 uurtjes zwerfvuil (en meer….) verzamelen langs de Brammershoopstraat, Middenweg, Achterweg, Kanaalstraat en Bosweg!!!!
Resultaat: 450kg. afval!!!!
Een “prachtig” resultaat aan de ene kant,aan de andere kant hoop je dat het ieder jaar minder zal worden….niet dus!!!!

Na de gedane arbeid was het genieten van heerlijke soep en broodjes in “De Wilde Kers” !!!!

http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/Opschoondag-2019

Glasvezel definitief niet haalbaar vanuit coöperatie

Stichting Breedband Borger-Odoorn praat verder met andere marktpartijen over alternatieve scenario’s

De Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A. zou bij 920 contracten tot aanleg van een glasvezelnetwerk overgaan, maar heeft dat aantal niet gehaald. Ze zijn blijven steken op 880 aanmeldingen. Dat is te weinig voor aanleg vanuit de coöperatie. Daarom wordt de coöperatie ontbonden en pakt de stichting het project verder op.

Coöperatie-scenario financieel niet haalbaar
Het bestuur en de raad van commissarissen van de coöperatie hebben de financiële gevolgen van het tekort aan contracten zorgvuldig in kaart gebracht. De conclusie is dat de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn door de coöperatie niet verantwoord is. Daarom wordt de coöperatie ontbonden. 

De coöperatie stopt, maar de stichting gaat verder
Betekent het ontbinden van de coöperatie dat het glasvezelproject van de baan is en dat alle inspanningen voor niets zijn geweest? Nee, er wordt achter de schermen hard gewerkt om glasvezel te krijgen in ons gebied. Dat wordt niet meer gedaan door de coöperatie, maar door Stichting Breedband Borger-Odoorn. De stichting werkt aan een alternatief scenario. 

Serieuze kandidaten voor alternatieve scenario’s
Het bestuur van de stichting is sinds enkele weken in gesprek met andere partijen. Het doel is om via een alternatieve weg tot realisatie van een glasvezelnetwerk te komen. Het afgelopen jaar is het aanbod sterk veranderd en de interesse vanuit marktpartijen is serieus. We zijn dan ook positief gestemd! Onze uitgangspunten zijn dat het voor de klanten niet duurder mag worden en dat het resultaat tot nu toe behouden blijft. Verder willen we geen tijd verliezen ten opzichte van het oorspronkelijke plan.  

Ontbinding van de coöperatie
De rol van de coöperatie bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Borger-Odoorn is formeel uitgespeeld. De Ledenraad van de Coöperatie is hierover gisteravond geïnformeerd. Overeenkomstig artikel 29 en artikel 31 van de Statuten van de Coöperatie heeft het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Ledenraad voorgesteld tot ontbinding van de Coöperatie te besluiten. Dat voorstel ligt vanaf heden ter inzage bij het kantoor van de Coöperatie en staat op de agenda van de volgende Ledenraad op 13 maart 2019. 

Nestkastjes langs de Brammershoopstraat

 
Eeserveen gaat proberen mezen te lokken. De vogels eten namelijk de eikenprocessierups op. Met mezen wil het dorp de overlast veroorzakende rupsjes bestrijden.
Aan de Brammershoopstraat komen vijftig kastjes te hangen.

Succesvolle proef
Een jaar geleden werden in Borger 53 nestkasten opgehangen, als test. Uiteindelijk bleek dat 49 van die kasten bezet waren in het broedseizoen.
Plaatselijk Belang Eeserveen heeft gekeken naar deze eerste resultaten van het mezenkastenproject in Borger en gaat de methode nu ook toepassen in het eigen dorp. De nestkasten worden de komende tijd opgehangen. Dat doet Plaatselijk Belang samen met buurtbewoners. 

Milieuvriendelijk
Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn: “We zien dat buurtbewoners ook geïnteresseerd zijn in deze milieuvriendelijke beheersing van de eikenprocessierups. Daarom willen we de medewerking aan dit project stimuleren door ook andere buurtverenigingen de gelegenheid te bieden om mee te doen.”
De gemeente stelt de nestkasten beschikbaar. Ze worden gemaakt door medewerkers van Cosis.
Naast de vijftig nestkasten in Eeserveen hangt Borger-Odoorn nog eens 150 mezenkasten en 25 vleermuiskasten op in de rest van de gemeente.

(bron: RTV Drenthe )