Welzijnsorganisatie Andes

Op afstand maar toch dichtbij!

 

Het nieuwe coronavirus grijpt hard om zich heen. Het kabinet heeft vergaande maatregelen genomen om de impact van het nieuwe coronavirus te beperken. Wij volgen deze richtlijnen. Dat betekent dat onze dienstverlening er iets anders uit ziet. We zijn wat meer op afstand maar nog steeds dichtbij!

Bereikbaarheid  Welzijnsorganisatie Andes
We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur: 0591-58 55 54.

Speciale website pagina
Wij hebben een speciale pagina aangemaakt op onze website met alle actuele informatie over onze bereikbaarheid en dienstverlening. Kijk op: www.andesborgerodoorn.nl/coronavirus/

Kwetsbare mensen
Onze zorg gaat nu vooral uit naar alleenstaande en oudere inwoners. Ken je iemand die hulp of een luisterend oor nodig heeft? Vraag die persoon of je zijn/haar gegevens aan ons door mag geven, dan nemen wij telefonisch contact op met deze inwoners om te kijken hoe we ze kunnen helpen.

We staan voor u klaar!

Ophaaldata oud papier 2020

Het schema voor het ophalen van oud papier verandert in 2020 omdat het huidige schema van om de 5 weken niet kostendekkend meer is vanwege de lage papierprijs.

In overleg met Virol zijn de volgende data vastgelegd:

 

Zaterdag 15 februari 2020     
Zaterdag 11 april 2020
Zaterdag 06 juni 2020                                                                         
Zaterdag 01 augustus 2020
Zaterdag 26 september 2020
Zaterdag 21 november 2020
Dit betekent dat er om de 8 weken oud papier wordt opgehaald.

Dorpsbezoek B&W

Burgemeester en wethouders en een afvaardiging van de gemeenteraad en Hunzecommissie zijn dinsdag 26 november in Eeserveen op bezoek geweest. 
Het bestuur van de Vrouwenvereniging, de KKB en het Plaatselijk Belang ontving hen in de oude school aan de Brammershoopstraat.
De voorzitter van PB heette hen welkom en benoemde tevens diverse onderwerpen die in ons dorp spelen:
– De snelheid van het autoverkeer,met name op de Brammershoopstraat.
– Gevaarlijke kruisingen. 
– Berm- en snoeibeheer.
– Slechte bestrating m.n. gedeelten van Bosweg en Kanaalstraat.
Ook sprak hij zijn waardering uit over de aanpak van de Middenweg en de voortvarendheid waarmee de aanleg van glasvezel werd aangepakt.
Wethouder Nynke Houwing heeft goede hoop op verbeteringen met het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, wethouder Buijtelaar gaf aan dat de zeer slechte bestrating naar camping De Hoge Bomen binnenkort wordt aangepakt.
Na een bezoek aan de Wilde Kers,waar wegens een stroomstoring bij kaarslicht genoten werd van een kleine maaltijd, werd een bezoek gebracht aan het  leghennen opfokbedrijf van Jan en Petra Huizing. Dit werd door heel het gezelschap zeer op prijs gesteld, burgemeester Jan Seton sloot zich hier bij het gezelschap aan.
Tot slot van het bezoek was er gelegenheid voor bewoners om met de gasten van gedachten te wisselen over diverse zaken die in het dorp spelen. 
onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren o.a.:
– Starterswoningen
– Fietspad langs de Brammershoopstraat.
– Snoeien van groen bij kruisingen en bochten in de wegen.
– Betonnen obstakels in bochten. 
– Groei van riet, belemmering voor vissers.
– Eikenprocessierups.
Burgemeester Jan Seton gaf aan dat hij voelt dat het dorp “noaberschap” heel hoog in het vaandel heeft staan. Samen met Bart Boxen beëindigde hij deze plezierige en constructieve bijeenkomst.

Al met al was het een zeer geslaagd dorpsbezoek,al had de organisatie wel op iets meer deelname van de inwoners gerekend.

Inzameling oude electrische apparaten

 Martijn Lambregts, woonachtig aan de Ballerswal te Eeserveen, zamelt tot en met 31 januari (oude) elektrische apparaten in.
Deze kan hij ophalen of u kunt ze bij hem thuis afgeven.
Graag van te voren even contact via 06-335 66166. (Whatsapp, sms, of telefoon)
Apparaten als telefoon, laptop/pc, stofzuiger, oven, magnetron, boormachine, muziek spelers/boxen zijn van harte welkom, het is niet de bedoeling dat u grotere apparaten, zoals wasmachine’s, drogers, koelkasten, en vriezers, inlevert.
Martijn zegt:
De apparaten die worden ingeleverd proberen we te maken en geven we aan instellingen en gezinnen die deze kunnen gebruiken maar niet kunnen betalen.
Wat we niet kunnen maken leveren we in bij de milieustraat.
 Gereedschappen om apparaten uit elkaar te halen en/of te repareren zijn bij mij  ook van harte welkom!
 
 
———————————————————

Openbare verlichting buitengebied Borger-Odoorn

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom wil de gemeente de lichtmasten in fasen vervangen en gebruik maken van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kunnen we ook toe met minder straatverlichting. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu.
Voordat we komen tot een definitief plan voor de straatverlichting, willen we graag weten wat de inwoners er van vinden. Via Week In Week Uit worden de betrokken inwoners uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 3 oktober 2019 om 19.30 uur in het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger. 
Het gebied dat qua verlichting onder de loep wordt genomen is het buitengebied ten westen van Borger, Ees, Eeserveen, Eesergroen, Ellertshaar en Westdorp. 
 Tijdens de avond worden ook alternatieve vormen van energiebesparing besproken, zoals LED verlichting, het dimmen van verlichting of uitzetten van verlichting op bepaalde tijdstippen in de nacht.
Nadat de wensen zijn geïnventariseerd stelt de gemeente een definitief plan op.
(bron: Week in Week uit)

Inwoners van Eeserveen die niet zelf op deze informatieavond aanwezig kunnen zijn, kunnen eventuele op- en /of aanmerkingen en wensen doorgeven aan het secretariaat van Plaatselijk Belang via de mail: plaatselijkbelang@eeserveen.info.

Resultaat nestkastjes Brammershoopstraat

Na monitoring van de 55 nestkastjes eind mei 2019 is gebleken dat er 47 nestkastjes bewoond waren of bewoond zijn geweest.
in twee nestkastjes werden eitjes aangetroffen van de Gekraagde Roodstaart die op dat moment nog werden bebroed.
In negen nestkastjes werden eitjes aangetroffen van de Koolmees of Pimpelmees,(deze eitjes lijken erg op elkaar).
In een nestkastje waren  7 jongen van de koolmees aanwezig.
In 2 nestkastjes werden in totaal 3 dode jonge koolmezen aangetroffen.
In de overige 33 nestkastjes werden nesten gevonden en waren de jongen uitgevlogen.
Al met al een mooi resultaat,of het ook van invloed is geweest op de aanwezigheid van de eikenprocessierups valt moeilijk te zeggen. Op diverse eiken langs de Brammershoopstraat is de eikenprocessierups waargenomen.
een vriendelijk verzoek om wanneer u nesten ontdekt van deze rups op een boom dit te melden bij de gemeente.
U vindt een meldingsformulier hiervoor op de website van de gemeente : www.borger-odoorn.nl

Bestuurswisseling Plaatselijk Belang

Tijdens de jaarvergadering 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Na 17 jaar bestuurslidmaatschap nam Marcus Hendriks afscheid. voorzitter Bart Boxen dankte Marcus voor zijn grote inzet al die jaren. Hij overhandigde hem als blijk van waardering een boek over boerderijen in Nederland. 
Marcus zei in zijn dankwoord o.a. dat,mocht het nodig zijn, Plaatselijk Belang altijd op hem kon rekenen.

Henk Brunnekreeft heeft de vrijgekomen plek in het bestuur ingenomen,hij gaat de functie van penningmeester vervullen

Re-animatie en AED training 2019

De re-animatie en AED training is weer gehouden.
In totaal 19 inwoners van Eeserveen hebben dit jaar het certificaat uitgereikt gekregen en kunnen zonodig assistentie verlenen . Bij de school is een nieuwe AED geplaatst. Deze AED is vol-automatisch wat het gebruik ervan nog eenvoudiger maakt.

Bekijk de foto’s die gemaakt zijn op dinsdag 2 april! Wendy bedankt!!!

http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/AED-training-2019

Opschoondag Eeserveen 2019

Zaterdag 6 april 2019:

Mooi weer…
12 enthousiaste inwoners… 
2 uurtjes zwerfvuil (en meer….) verzamelen langs de Brammershoopstraat, Middenweg, Achterweg, Kanaalstraat en Bosweg!!!!
Resultaat: 450kg. afval!!!!
Een “prachtig” resultaat aan de ene kant,aan de andere kant hoop je dat het ieder jaar minder zal worden….niet dus!!!!

Na de gedane arbeid was het genieten van heerlijke soep en broodjes in “De Wilde Kers” !!!!

http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/Opschoondag-2019