Nestkasten langs de Brammershoopstraat

Begin september is er weer onderhoud geweest van de nestkastjes langs de Brammershoopstraat.
Er is geïnventariseerd of ze bewoond zijn geweest, door welke soort vogel dit is gebeurd en de kastjes zijn tevens schoongemaakt.
Jammer is het dat 7 kastjes zodanig vernield zijn door  de grote Bonte Specht dat de voorzijde vernieuwd moet worden. 
Van de 55 nestkastjes zijn er 48 bewoond geweest!!! Een prachtig resultaat. De meeste kastjes werden bewoond door Koolmees en Pimpelmees. 3 Kastjes zijn bewoond geweest door de Bonte Vliegenvanger. 
Tijdens de inspectieronde bleek dat er nog op diverse plaatsen resten van nesten van de eikenprocessierups aanwezig waren,in één kastje werd een aantal poppen van deze vlinder aangetroffen.
Of de aanwezigheid van de nestkastjes van invloed is geweest op het aantal nesten van de Eikenprocessierups is moeilijk vast te stellen. De gemeente heeft buiten de bebouwde kom niets gedaan aan de bestrijding van deze rups,dus ook de nesten niet geïnventariseerd. Jammer!! Hopelijk volgend jaar beter.

 

Burenhulp Eeserveen

In deze vreemde en bijzondere tijd willen we graag wat extra op elkaar letten.

Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In Eeserveen is een tijdelijk: “Burenhulp Eeserveen” opgericht.

“Burenhulp Eeserveen” en Plaatselijk Belang Brammershoop openen gezamenlijk een telefoonnummer voor alle inwoners van Eeserveen die even hulp nodig hebben. Dit nummer is 06- 44 55 45 98

Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het halen van boodschappen of medicijnen, of andere benodigdheden.

Er zijn supermarkten die al aanbieden om boodschappen gratis thuis te bezorgen als U via internet bestelt, maar we verwachten hier ook toenemende drukte. Daarbij zijn er misschien mensen die niet via internet willen/ kunnen bestellen.

Bent U of iemand binnen uw gezin ziek óf wilt U op dit moment liever niet zelf op pad omdat U bang bent om ziek te worden…

Bel dan gerust: Burenhulp Eeserveen   06- 44 55 45 98

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vast Team dat de telefoon opneemt als u belt. Het Team bestaat uit: Conny, Rezy, Dineke en Nina.

Wij zijn herkenbaar aan dit logo:

Boodschappen/ benodigdheden worden in overleg bezorgd en er is mogelijkheid om direct af te rekenen (pinautomaat) liefst contactloos.

Voor mensen die niet kunnen pinnen zoeken we een passende oplossing.

Wij hopen natuurlijk met z’n allen dat het coronavirus aan ons voorbij gaat en deze “Burenhulp Eeserveen” helemaal niet nodig was geweest, maar totdat het voorbij is proberen we U te helpen waar we kunnen.

(Wilt u juist hulp bieden als wij dat eventueel nodig hebben dan kunt U dat ook doorgeven op het telefoonnummer via de app, sms )

Team “Burenhulp Eeserveen”
Bestuur Plaatselijk Belang Brammershoop

Ophaaldata oud papier 2020

Het schema voor het ophalen van oud papier verandert in 2020 omdat het huidige schema van om de 5 weken niet kostendekkend meer is vanwege de lage papierprijs.

In overleg met Virol zijn de volgende data vastgelegd:

 

Zaterdag 15 februari 2020     
Zaterdag 11 april 2020
Zaterdag 06 juni 2020                                                                         
Zaterdag 01 augustus 2020
Zaterdag 26 september 2020
Zaterdag 21 november 2020
Dit betekent dat er om de 8 weken oud papier wordt opgehaald.

Openbare verlichting buitengebied Borger-Odoorn

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom wil de gemeente de lichtmasten in fasen vervangen en gebruik maken van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kunnen we ook toe met minder straatverlichting. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu.
Voordat we komen tot een definitief plan voor de straatverlichting, willen we graag weten wat de inwoners er van vinden. Via Week In Week Uit worden de betrokken inwoners uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 3 oktober 2019 om 19.30 uur in het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger. 
Het gebied dat qua verlichting onder de loep wordt genomen is het buitengebied ten westen van Borger, Ees, Eeserveen, Eesergroen, Ellertshaar en Westdorp. 
 Tijdens de avond worden ook alternatieve vormen van energiebesparing besproken, zoals LED verlichting, het dimmen van verlichting of uitzetten van verlichting op bepaalde tijdstippen in de nacht.
Nadat de wensen zijn geïnventariseerd stelt de gemeente een definitief plan op.
(bron: Week in Week uit)

Inwoners van Eeserveen die niet zelf op deze informatieavond aanwezig kunnen zijn, kunnen eventuele op- en /of aanmerkingen en wensen doorgeven aan het secretariaat van Plaatselijk Belang via de mail: plaatselijkbelang@eeserveen.info.

Resultaat nestkastjes Brammershoopstraat

Na monitoring van de 55 nestkastjes eind mei 2019 is gebleken dat er 47 nestkastjes bewoond waren of bewoond zijn geweest.
in twee nestkastjes werden eitjes aangetroffen van de Gekraagde Roodstaart die op dat moment nog werden bebroed.
In negen nestkastjes werden eitjes aangetroffen van de Koolmees of Pimpelmees,(deze eitjes lijken erg op elkaar).
In een nestkastje waren  7 jongen van de koolmees aanwezig.
In 2 nestkastjes werden in totaal 3 dode jonge koolmezen aangetroffen.
In de overige 33 nestkastjes werden nesten gevonden en waren de jongen uitgevlogen.
Al met al een mooi resultaat,of het ook van invloed is geweest op de aanwezigheid van de eikenprocessierups valt moeilijk te zeggen. Op diverse eiken langs de Brammershoopstraat is de eikenprocessierups waargenomen.
een vriendelijk verzoek om wanneer u nesten ontdekt van deze rups op een boom dit te melden bij de gemeente.
U vindt een meldingsformulier hiervoor op de website van de gemeente : www.borger-odoorn.nl

Bestuurswisseling Plaatselijk Belang

Tijdens de jaarvergadering 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Na 17 jaar bestuurslidmaatschap nam Marcus Hendriks afscheid. voorzitter Bart Boxen dankte Marcus voor zijn grote inzet al die jaren. Hij overhandigde hem als blijk van waardering een boek over boerderijen in Nederland. 
Marcus zei in zijn dankwoord o.a. dat,mocht het nodig zijn, Plaatselijk Belang altijd op hem kon rekenen.

Henk Brunnekreeft heeft de vrijgekomen plek in het bestuur ingenomen,hij gaat de functie van penningmeester vervullen

Re-animatie en AED training 2019

De re-animatie en AED training is weer gehouden.
In totaal 19 inwoners van Eeserveen hebben dit jaar het certificaat uitgereikt gekregen en kunnen zonodig assistentie verlenen . Bij de school is een nieuwe AED geplaatst. Deze AED is vol-automatisch wat het gebruik ervan nog eenvoudiger maakt.

Bekijk de foto’s die gemaakt zijn op dinsdag 2 april! Wendy bedankt!!!

http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/AED-training-2019

Opschoondag Eeserveen 2019

Zaterdag 6 april 2019:

Mooi weer…
12 enthousiaste inwoners… 
2 uurtjes zwerfvuil (en meer….) verzamelen langs de Brammershoopstraat, Middenweg, Achterweg, Kanaalstraat en Bosweg!!!!
Resultaat: 450kg. afval!!!!
Een “prachtig” resultaat aan de ene kant,aan de andere kant hoop je dat het ieder jaar minder zal worden….niet dus!!!!

Na de gedane arbeid was het genieten van heerlijke soep en broodjes in “De Wilde Kers” !!!!

http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/Opschoondag-2019