Dorpsbezoek B&W

Burgemeester en wethouders en een afvaardiging van de gemeenteraad en Hunzecommissie zijn dinsdag 26 november in Eeserveen op bezoek geweest. 
Het bestuur van de Vrouwenvereniging, de KKB en het Plaatselijk Belang ontving hen in de oude school aan de Brammershoopstraat.
De voorzitter van PB heette hen welkom en benoemde tevens diverse onderwerpen die in ons dorp spelen:
– De snelheid van het autoverkeer,met name op de Brammershoopstraat.
– Gevaarlijke kruisingen. 
– Berm- en snoeibeheer.
– Slechte bestrating m.n. gedeelten van Bosweg en Kanaalstraat.
Ook sprak hij zijn waardering uit over de aanpak van de Middenweg en de voortvarendheid waarmee de aanleg van glasvezel werd aangepakt.
Wethouder Nynke Houwing heeft goede hoop op verbeteringen met het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, wethouder Buijtelaar gaf aan dat de zeer slechte bestrating naar camping De Hoge Bomen binnenkort wordt aangepakt.
Na een bezoek aan de Wilde Kers,waar wegens een stroomstoring bij kaarslicht genoten werd van een kleine maaltijd, werd een bezoek gebracht aan het  leghennen opfokbedrijf van Jan en Petra Huizing. Dit werd door heel het gezelschap zeer op prijs gesteld, burgemeester Jan Seton sloot zich hier bij het gezelschap aan.
Tot slot van het bezoek was er gelegenheid voor bewoners om met de gasten van gedachten te wisselen over diverse zaken die in het dorp spelen. 
onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen waren o.a.:
– Starterswoningen
– Fietspad langs de Brammershoopstraat.
– Snoeien van groen bij kruisingen en bochten in de wegen.
– Betonnen obstakels in bochten. 
– Groei van riet, belemmering voor vissers.
– Eikenprocessierups.
Burgemeester Jan Seton gaf aan dat hij voelt dat het dorp “noaberschap” heel hoog in het vaandel heeft staan. Samen met Bart Boxen beëindigde hij deze plezierige en constructieve bijeenkomst.

Al met al was het een zeer geslaagd dorpsbezoek,al had de organisatie wel op iets meer deelname van de inwoners gerekend.