Glasvezel definitief niet haalbaar vanuit coöperatie

Stichting Breedband Borger-Odoorn praat verder met andere marktpartijen over alternatieve scenario’s

De Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A. zou bij 920 contracten tot aanleg van een glasvezelnetwerk overgaan, maar heeft dat aantal niet gehaald. Ze zijn blijven steken op 880 aanmeldingen. Dat is te weinig voor aanleg vanuit de coöperatie. Daarom wordt de coöperatie ontbonden en pakt de stichting het project verder op.

Coöperatie-scenario financieel niet haalbaar
Het bestuur en de raad van commissarissen van de coöperatie hebben de financiële gevolgen van het tekort aan contracten zorgvuldig in kaart gebracht. De conclusie is dat de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn door de coöperatie niet verantwoord is. Daarom wordt de coöperatie ontbonden. 

De coöperatie stopt, maar de stichting gaat verder
Betekent het ontbinden van de coöperatie dat het glasvezelproject van de baan is en dat alle inspanningen voor niets zijn geweest? Nee, er wordt achter de schermen hard gewerkt om glasvezel te krijgen in ons gebied. Dat wordt niet meer gedaan door de coöperatie, maar door Stichting Breedband Borger-Odoorn. De stichting werkt aan een alternatief scenario. 

Serieuze kandidaten voor alternatieve scenario’s
Het bestuur van de stichting is sinds enkele weken in gesprek met andere partijen. Het doel is om via een alternatieve weg tot realisatie van een glasvezelnetwerk te komen. Het afgelopen jaar is het aanbod sterk veranderd en de interesse vanuit marktpartijen is serieus. We zijn dan ook positief gestemd! Onze uitgangspunten zijn dat het voor de klanten niet duurder mag worden en dat het resultaat tot nu toe behouden blijft. Verder willen we geen tijd verliezen ten opzichte van het oorspronkelijke plan.  

Ontbinding van de coöperatie
De rol van de coöperatie bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Borger-Odoorn is formeel uitgespeeld. De Ledenraad van de Coöperatie is hierover gisteravond geïnformeerd. Overeenkomstig artikel 29 en artikel 31 van de Statuten van de Coöperatie heeft het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Ledenraad voorgesteld tot ontbinding van de Coöperatie te besluiten. Dat voorstel ligt vanaf heden ter inzage bij het kantoor van de Coöperatie en staat op de agenda van de volgende Ledenraad op 13 maart 2019.