Ophaaldata oud papier 2020

Het schema voor het ophalen van oud papier verandert in 2020 omdat het huidige schema van om de 5 weken niet kostendekkend meer is vanwege de lage papierprijs.

In overleg met Virol zijn de volgende data vastgelegd:

 

Zaterdag 15 februari 2020     
Zaterdag 11 april 2020
Zaterdag 06 juni 2020                                                                         
Zaterdag 01 augustus 2020
Zaterdag 26 september 2020
Zaterdag 21 november 2020
Dit betekent dat er om de 8 weken oud papier wordt opgehaald.