Plaatselijk belang

 • Plaatselijk belang behartigt de belangen van het dorp Eeserveen en zijn inwoners.
  De KKB is een onderdeel van Plaatselijk Belang. Een commissie die allerlei activiteiten organiseert, waaronder een jaarlijkse barbecue, een fietstocht, karten en nog veel meer.

 • Eeserveen Schoon

  Zaterdag 20 mei a.s. wordt in Eeserveen de opschoondag gehouden.

  Met zoveel mogelijk vrijwilligers gaan we in Eeserveen de strijd aan met het zwerfafval.

  Zin om mee te helpen???? Sluit je aan!!! Alle hulp is welkom.

  Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we de bermen en de slootkanten van de Bosweg, Kanaalstraat, Brammershoopstraat en gedeelten van Middenweg en Achterweg ontdoen van zwerfvuil.

  We starten om 10.00 uur bij  De Wilde Kers.

  Indien mogelijk graag werkhandschoenen en reflecterend hesje meenemen. Wij zorgen voor vuilniszakken en prikstokken.

  Na gedane arbeid (zo rond 12.00 uur) is er voor alle deelnemers bij De Wilde Kers soep en broodjes.

  Aanmelden vóór zaterdag 13 mei 2023  per mail:

  Plaatselijkbelang@eeserveen.info

  Of per telefoon:

  Cor Dirksen              06 83099156
  Rezy vd Velde          06 10849696
  Kirsten Oldegarm     06 41125531
  Bart Boxen               06 22204258
  Henk Brunnekreeft   06 47209352   

  Met vriendelijke groet.

  Plaatselijk Belang Eeserveen

 • Re-animatie AED-training

  De door Plaatselijk Belang georganiseerde trainingen voor re-animatie en AED gebruik zijn weer achter de rug.
  De trainingen werden ook deze keer weer gegeven door Richard van Loon 
  In totaal 21 deelnemers hebben het aan deze trainingen gekoppelde certificaat van de Hartstichting ontvangen.

  Voor foto’s van deze avonden ,klik op de link
  http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/aed-training2023

 • Nieuwjaarsvisite 2023

  De op 8 januari gehouden Nieuwjaarsvisite van Plaatselijk Belang, Vrouwenvereniging en KKB kende een grote opkomst. Rond de 60 dorpsgenoten waren in de voormalige school aanwezig en genoten van een uitstekend stamppotbuffet dat was verzorgd door de Alinghoek te Drouwen. Een uitstekend begin van het nieuwe jaar!!

   

  Een paar foto’s vindt u op:http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/nieuwjaarsvisite-2023

 • Eeserveen Schoon

  Met dank aan 16 vrijwilligers is Eeserveen weer helemaal schoon! 
  Op Paaszaterdag is op alle wegen ,inclusief het natuurpad, alle zwerfvuil verwijderd.
  Het resultaat van wat is opgehaald ziet u op bijgaande foto.

  Na afloop was er voor alle deelnemers nog een heerlijke kop soep met stokbrood bij de “Wilde Kers”

 • Uitslag enquete Dorpsbudget

  Er is in het voorjaar onder alle inwoners van Eeserveen een enquete gehouden met als onderwerp de besteding van een gedeelte van het dorpsbudget.

   

  De ingebrachte ideeën zijn:

  1. Een bankje extra bij de sluis, dit in verband met de toegenomen drukte op de fietsknooppuntenroute.
  2. Een bankje aan de Bosweg. 
  3. Een nieuw biljartlaken voor het biljart in de school.
  4. Een ooievaarsnest langs het kanaal.
  5. Snelheidsbeperkende maatregelen op de Brammershoopstraat.
  6. Bloeiende bermen.
  7. Borden bij de toegangswegen naar Eeserveen. Met de tekst: “Welkom in Eeserveen” en “Tot ziens in Eeserveen”
      (teksten als suggestie)

   

  Het bestuur van Plaatselijk Belang zal in de eerstvolgende bestuursvergadering de ideeën bespreken en indien nodig in overleg gaan met de gemeente.

 • Link naar Privacybeleid Plaatselijk belang

 • Mandelanden

  Als dorp zijn we, samen met Westdorp, Ellertshaar, Eesergroen en Ees, nauw betrokken geweest bij de inrichting van de Mandelanden, het gebied tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. We hebben een ontzettend mooi gebied in onze achtertuin gekregen en hopen dat iedereen er van geniet en een keer wandelend, per fiets of te paard het gebied gaat ontdekken.
  Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben, het kan er erg drassig zijn.
  Veel plezier!