Plaatselijk belang

 • Plaatselijk belang behartigt de belangen van het dorp Eeserveen en zijn inwoners.
  De KKB is een onderdeel van Plaatselijk Belang. Een commissie die allerlei activiteiten organiseert, waaronder een jaarlijkse barbecue, een fietstocht, karten en nog veel meer.

 • Ophalen oud papier

  In het jaar 2024 wordt op de onderstaande data het oud papier opgehaald:
   
  13 januari
  24 februari
  06 april
  18 mei
  29 juni
                                                       10 augustus
                                                       21 september
                                                       02 november
                                                       14 december
 • AED/Reanimatie training

   

  AED TRAINING

   

  Plaatselijk Belang organiseert de herhalingscursus voor AED gebruik dit jaar op 2 avonden, nl. 16 en 18 januari a.s.
  Alhoewel deze training in de eerste plaats is bedoeld voor hen die al eerder een training volgden, is er dit jaar ook weer plek voor hen die deze training nog niet gevolgd hebben.  De training wordt gehouden in de voormalige school aan de Brammershoopstraat.

  Aanvang 19.30 uur – einde ± 22.00 uur

  De Hr. Richard van Loon uit Schoonoord is ook dit jaar weer onze trainer.

  Het is belangrijk om jaarlijks de kennis omtrent het gebruik van de AED te toetsen aan de praktijk, deze training biedt ons daarvoor de mogelijkheid.

  LET OP!!!!!!!

  Bij opgave graag aangeven of u voorkeur heeft voor een datum, of dat u beide avonden beschikbaar bent. U hoort dan vóór 7 januari  op welke avond u verwacht wordt. (Ook diegenen die al eerder de training volgden dienen zich opnieuw voor deze training aan te melden.)
  Aan de deelname aan deze training zijn voor leden van Plaatselijk Belang en inwoners van Eeserveen geen kosten verbonden.

  U kunt zich aanmelden via de mail:

  plaatselijkbelang@eeserveen.info

  of per telefoon:

  Cor Dirksen         06 83099156     Rezy vd Velde 06 10849696

  Uiterlijke aanmelddatum  woensdag 3 januari 2024

 • Re-animatie AED-training

  De door Plaatselijk Belang georganiseerde trainingen voor re-animatie en AED gebruik zijn weer achter de rug.
  De trainingen werden ook deze keer weer gegeven door Richard van Loon 
  In totaal 21 deelnemers hebben het aan deze trainingen gekoppelde certificaat van de Hartstichting ontvangen.

  Voor foto’s van deze avonden ,klik op de link
  http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/aed-training2023

 • Nieuwjaarsvisite 2023

  De op 8 januari gehouden Nieuwjaarsvisite van Plaatselijk Belang, Vrouwenvereniging en KKB kende een grote opkomst. Rond de 60 dorpsgenoten waren in de voormalige school aanwezig en genoten van een uitstekend stamppotbuffet dat was verzorgd door de Alinghoek te Drouwen. Een uitstekend begin van het nieuwe jaar!!

   

  Een paar foto’s vindt u op:http://www.eeserveen.info/fotos/nggallery/eeserveen/nieuwjaarsvisite-2023

 • Eeserveen Schoon

  Met dank aan 16 vrijwilligers is Eeserveen weer helemaal schoon! 
  Op Paaszaterdag is op alle wegen ,inclusief het natuurpad, alle zwerfvuil verwijderd.
  Het resultaat van wat is opgehaald ziet u op bijgaande foto.

  Na afloop was er voor alle deelnemers nog een heerlijke kop soep met stokbrood bij de “Wilde Kers”

 • Uitslag enquete Dorpsbudget

  Er is in het voorjaar onder alle inwoners van Eeserveen een enquete gehouden met als onderwerp de besteding van een gedeelte van het dorpsbudget.

   

  De ingebrachte ideeën zijn:

  1. Een bankje extra bij de sluis, dit in verband met de toegenomen drukte op de fietsknooppuntenroute.
  2. Een bankje aan de Bosweg. 
  3. Een nieuw biljartlaken voor het biljart in de school.
  4. Een ooievaarsnest langs het kanaal.
  5. Snelheidsbeperkende maatregelen op de Brammershoopstraat.
  6. Bloeiende bermen.
  7. Borden bij de toegangswegen naar Eeserveen. Met de tekst: “Welkom in Eeserveen” en “Tot ziens in Eeserveen”
      (teksten als suggestie)

   

  Het bestuur van Plaatselijk Belang zal in de eerstvolgende bestuursvergadering de ideeën bespreken en indien nodig in overleg gaan met de gemeente.

 • Link naar Privacybeleid Plaatselijk belang

 • Mandelanden

  Als dorp zijn we, samen met Westdorp, Ellertshaar, Eesergroen en Ees, nauw betrokken geweest bij de inrichting van de Mandelanden, het gebied tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. We hebben een ontzettend mooi gebied in onze achtertuin gekregen en hopen dat iedereen er van geniet en een keer wandelend, per fiets of te paard het gebied gaat ontdekken.
  Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben, het kan er erg drassig zijn.
  Veel plezier!