Plaatselijk belang

 • Plaatselijk belang behartigt de belangen van het dorp Eeserveen en zijn inwoners.
  De KKB is een onderdeel van Plaatselijk Belang. Een commissie die allerlei activiteiten organiseert, waaronder een jaarlijkse barbecue, een fietstocht, karten en nog veel meer.

 • Eeserveen Schoon

  Met dank aan 16 vrijwilligers is Eeserveen weer helemaal schoon! 
  Op Paaszaterdag is op alle wegen ,inclusief het natuurpad, alle zwerfvuil verwijderd.
  Het resultaat van wat is opgehaald ziet u op bijgaande foto.

  Na afloop was er voor alle deelnemers nog een heerlijke kop soep met stokbrood bij de “Wilde Kers”

 • Ophaaldata oud papier

  De ophaaldata voor oud papier zijn in 2022:

  29-01-2022
  26-03-2022
  21-05-2022
  16-07-2022
  10-09-2022
  05-11-2022
  31-12-2022

 • Kerstverlichting weer geplaatst

  Woensdagmiddag  15 december heeft het bestuur van Plaatselijk Belang samen met Marcus Hendriks en Roelof Brakel  bij de sluis weer de jaarlijkse kerstverlichting aangebracht.
  van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de brugleuningen weer een fris wit uiterlijk te geven door alle groenaanslag te verwijderen.
  Komend voorjaar zullen de brugleuningen grondig worden aangepakt, dit is hard nodig gezien de vele beschadigingen en de afbladderende verflaag!

 • Nieuwjaarsvisite 2022

  Wegens de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus hebben de besturen van Plaatselijk Belang en de Vrouwenvereniging besloten om de Nieuwjaarsvisite 2022 geen doorgang te laten vinden.
  Hopelijk komt er een gelegenheid waarin we in het voorjaar van 2022 elkaar weer probleemloos kunnen ontmoeten.

 • AED Herhalingscursus

  Helaas hebben wij moeten besluiten om ,gezien de ontwikkelingen rond het Coronavirus, de AED herhalingscursus die gehouden zou worden op de 11e en de 18e november 2021 niet door te laten gaan.
  Wij hopen dat de omstandigheden in het voorjaar van 2022 zodanig zijn dat we dan wederom een herhalingscursus kunnen organiseren.
  Tegen die tijd zullen wij u hierover berichten.
 • Uitslag enquete Dorpsbudget

  Er is in het voorjaar onder alle inwoners van Eeserveen een enquete gehouden met als onderwerp de besteding van een gedeelte van het dorpsbudget.

   

  De ingebrachte ideeën zijn:

  1. Een bankje extra bij de sluis, dit in verband met de toegenomen drukte op de fietsknooppuntenroute.
  2. Een bankje aan de Bosweg. 
  3. Een nieuw biljartlaken voor het biljart in de school.
  4. Een ooievaarsnest langs het kanaal.
  5. Snelheidsbeperkende maatregelen op de Brammershoopstraat.
  6. Bloeiende bermen.
  7. Borden bij de toegangswegen naar Eeserveen. Met de tekst: “Welkom in Eeserveen” en “Tot ziens in Eeserveen”
      (teksten als suggestie)

   

  Het bestuur van Plaatselijk Belang zal in de eerstvolgende bestuursvergadering de ideeën bespreken en indien nodig in overleg gaan met de gemeente.

 • Link naar Privacybeleid Plaatselijk belang

 • Mandelanden

  Als dorp zijn we, samen met Westdorp, Ellertshaar, Eesergroen en Ees, nauw betrokken geweest bij de inrichting van de Mandelanden, het gebied tussen Westdorp, Ees en Eesergroen. We hebben een ontzettend mooi gebied in onze achtertuin gekregen en hopen dat iedereen er van geniet en een keer wandelend, per fiets of te paard het gebied gaat ontdekken.
  Er is een uitkijkheuvel, een vistrap, een mooi fietspad van Eesergroen naar Borger, een doorwaadbare plaats voor paarden. Je mag buiten het broedseizoen ook in het gebied door de hekken in de omheining die rondom het gebied zijn geplaatst. Er zijn geen vaste wandelpaden. Je kunt je eigen weg zoeken. Bij regenachtig weer is het wel verstandig om laarzen aan te hebben, het kan er erg drassig zijn.
  Veel plezier!