Theaterproductie “Pauperparadijs”

De Theaterproductie die door “Het Pauperparadijs” gepland was voor 2019/2020 in het Schapenpark gaat niet door! Bij nader inzien voldoet de locatie in het Schapenpark niet aan de eisen die voor deze productie gelden.
In een brief van het management aan o.a. Plaatselijk Belang wordt meegedeeld dat de organisatie in samenwerking met SBB een andere locatie in Drenthe zoekt.