Waarschuwing Eikenprocessierups

De gemeente heeft aan Plaatselijk Belang laten weten dat er, in verband met te weinig budget, in Eeserveen geen waarschuwings-linten aan die eiken worden bevestigd waarin de eikenprocessierups zich bevindt. 
Ook zullen er geen nesten van de Eikenprocessierups worden verwijderd.
Dit betreft dus de Brammershoopstraat, Kanaalstraat en Bosweg.
De gemeente heeft er voor gekozen om alleen in de bebouwde kom bestrijding te laten plaatsvinden.
Plaatselijk Belang heeft een korte inventarisatieronde gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de Eikenprocessierups in grote getale in de eiken aanwezig is!!!
Houd hier dus rekening mee:
Geen lint wil niet zeggen geen rups!!!