Verleden en heden

De Streek

Eeserveen bestond vroeger grotendeels uit heidevelden, bentepollen, vennetjes en struikgewas. De ontginning is rond 1870 begonnen. Voor de veenarbeiders werden plaggenhutten gebouwd, die later werden verbouwd tot stenen huisjes. In de Kiel werd een houten schooltje gebouwd, dat in 1912 werd afgekeurd.
In de omgeving lag de heuvel Brammertshoop. De legende vertelt dat hier twee beruchte rovers woonden, Ellert en Brammert, maar bij het weggraven van de heuvel is nooit een hol gevonden. Het zand dat hierbij vrij kwam is gebruikt voor de bouw van de school en de aanleg van de straatweg Eeserveen-Eesergroen (nu Brammertshoopstraat) in 1913. De waaltjes die hier toen voor zijn gebruikt, liggen nu nog als sierbestrating in Borger.
De boeren die hier kwamen, moesten zelf hun land ontginnen. Zo werd dit woeste gebied een landbouwgebied. Er werden aardappels en veel koren verbouwd, waarvan het stro naar de strokartonfabriek ging. De aardappels werden per schip naar de aardappelmeelfabriek vervoerd.

De School

In 1914 werd in Eeserveen de nieuw gebouwde school met meesters-woning geopend. Achter de school stond het stookhok, dat niet alleen voor de opslag van turf diende, maar door de meester ook gebruikt werd voor ongehoorzame kindertjes. Na de oorlog is de school grondig verbouwd.
Er werd geld ingezameld onder de bewoners van Eeserveen en er werd een houten barak van gebouwd, die eerst dienst deed als tijdelijke school. In de barak werden ook cursussen gegeven, en deze diende later als gymlokaal en verenigingsgebouw. In 1985 werd de OLS Eeserveen de eerste montessorischool van Drenthe, de kinderen kwamen van heinde en ver. De school werd nogmaals verbouwd, er kwam een stuk bij aan en er kwam een kelder eronder. Het grote lokaal met podium werd ook gebruikt door de verenigingen. Er zaten 64 kinderen op school, en het gebouw werd te klein. De gemeente gaf geen toestemming om uit te breiden, met als gevolg dat de school in 1993 werd gesloten en verhuisde naar Borger. De school is nu een uitgeverij.

Kanaal Buinen-Schoonoord

In 1925 is men begonnen met het graven van het Kanaal Buinen-Schoonoord, dit kanaal werd gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen, kunstmest en veevoer, en voor de afvoer van turf en landbouwproducten. Het was bevaarbaar voor 60-tons schepen. In 1927 werd er een sluis gebouwd.
Het kanaal werd in 1966 gesloten voor de scheepvaart. De ophaalbrug en één van de sluisdeuren verdwenen.

Heden

Eeserveen is in de loop der jaren erg veranderd. De mooie ophaalbrug is verdwenen, de school is er niet meer, enkele boerderijen zijn verkocht en niet meer als landbouwbedrijf in gebruik. Inmiddels is de brug weer een beeld in het dorp. In 2005 zijn er brugleuningen aangebracht. Ook zijn er enkele bankjes geplaatst en is er en wandelroute uitgezet.

In 2008 is de sluis geheel gerenoveerd. De school is er dan wel niet meer, maar in het gebouw kunnen wij nog altijd gebruik maken van “het grote lokaal met podium”. In de laatste paar jaar zijn er enkele veebedrijven bijgekomen.
Eeserveen met zijn 155 inwoners (01-01-2012) is een gezellig dorp met veel activiteiten, aan de rand van Boswachterij Odoorn. Een dorp waarvan je gerust mag zeggen “Eeserveen jij bent de Parel van het noorden”, zoals in het “lied van Eeserveen” geschreven staat.
In 2005 is er een boek uitgegeven over de geschiedenis van 125 jaar Eesergroen-Eeserveen. Met dank aan de schrijvers van het boek “125 jaar Eesergroen-Eeserveen”, Jan Beijering en Marcus Hendriks.
Voor informatie over het boek “125 jaar Eesergroen-Eeserveen”, kunt u contact opnemen met één van de schrijvers:
Jan Beijering tel. 0599-234104 of Marcus Hendriks tel. 0599-287284.